Tài chính tiêu dùng

Thương hiệu Bảo Việt được định giá 116 triệu USD

(VNF) - Theo đánh giá của Brand Finance, thương hiệu Bảo Việt được định giá 116 triệu USD, cao nhất trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm tại Việt Nam năm 2018.

Thương hiệu Bảo Việt được định giá 116 triệu USD

Thương hiệu Bảo Việt được định giá 116 triệu USD.

Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Thương hiệu Việt Nam 2018. Theo đó, Bảo Việt là thương hiệu đứng đầu trong ngành tài chính – bảo hiểm, trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Giá trị thương hiệu Bảo Việt được định giá đạt 116 triệu USD, tăng 8 triệu USD so với năm 2017.

Được biết Brand Finance đánh giá thương hiệu dựa trên các thông số: chỉ số sức mạnh thương hiệu BSI, tỉ lệ phí bản quyền thương hiệu, dự báo doanh thu và giá trị thương hiệu.

Kết quả này dựa trên đánh giá đối với 7.000 thương hiệu trên thế giới và Brand Finance là công ty duy nhất sử dụng phương pháp đánh giá thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO 10668 về tiêu chuẩn đánh giá.

Thành lập ngày 15/1/1965, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. 

Quy mô tổng tài sản của Bảo Việt hiện ở mức trên 100.000 tỷ đồng, thuộc hàng lớn nhất trong các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.

Năm 2018, tổng doanh thu của tập đoàn ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD. Trước đó, năm 2016, doanh thu của Bảo Việt đã cán mốc 1 tỷ USD.

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 30.932 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Phần lớn doanh thu là tới từ Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt). Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt với tổng doanh thu đạt 8.253 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% và Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu đạt 21.929 tỷ đồng, tăng trưởng 39,4%.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng là 7.276 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Các nghiệp vụ chính gồm bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế tăng 35,9%, 33,4% và 29,7%.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ đạt 15.498 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong lĩnh vực đầu tư, tính đến hết quý III/2018, tổng doanh thu của BVSC đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục ghi nhận hơn 87 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 16,1%. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận tăng trưởng doanh thu 8,93%.

 

Tin mới lên