Thị trường

Tiêu thụ rượu bia của người Việt tăng hơn 30% bất chấp thu nhập bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(VNF) - Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê công bố, lượng tiêu thụ rượu bia tăng trong năm 2020, từ 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020.

Tiêu thụ rượu bia của người Việt tăng hơn 30% bất chấp thu nhập bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tiêu thụ rượu bia của người Việt tăng hơn 30% bất chấp thu nhập bị ảnh hưởng bởi Covid- 19 (ảnh minh họa)

Khảo sát mức sống 2020 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng thông tin về chi tiêu chỉ đại diện đến cấp toàn quốc và 6 vùng địa lý. 

Đáng chú ý, mức tiêu thụ rượu bia ở nhóm hộ gia đình khá giả cũng tăng so với trước. Cụ thể, trong năm 2020, nhóm hộ gia đình khá giả nhất tiêu thụ rượu bia bình quân 2,4 lít/người/tháng, còn nhóm hộ nghèo tiêu thụ khoảng 1,3 lít/người/tháng. Mức tiêu dùng rượu bia bình quân đầu người 1 tháng năm 2020 phân theo thành thị, nông thôn cũng có sự khác biệt. Theo đó, tiêu thụ rượu bia ở khu vực thành thị là 1,2 lít/tháng, trong khi khu vực nông thôn ở mức 1,3 lít/tháng.

Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4.230.000 đồng, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5.538.000 đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn 3.480.000 đồng.

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2020 đạt 9.108.000 đồng cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1.139.000 đồng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ 6.023.000 đồng , cao gấp 2,2 lần vùng có Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc 2.745.000 đồng.

Cũng theo công bố của cơ quan thống kê, thu nhập của người dân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên mức chi tiêu bình quân năm 2020 cũng tăng chậm hơn so với giai đoạn trước. Chi tiêu năm 2020 của cả nước bình quân chỉ 2.890.000 đồng/người/tháng, tăng 13% so năm 2018. Trong khi chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 18% so với 2016. Tính theo khu vực, các hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người/tháng cao hơn hộ gia đình nông thôn gấp 1,6 lần. Theo đó, chi tiêu hộ gia đình thành thị xấp xỉ 3,8 triệu đồng, trong khi các hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng.

Vùng Đông Nam Bộ có thu nhập cao nhất cũng là nơi có mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất nước, ở mức xấp xỉ 3,9 triệu đồng/người/tháng. So với năm 2018, mức chi tiêu của hộ gia đình khu vực này tăng 17,3%. Trong khi đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc, nơi có thu nhập thấp nhất, cũng là nơi cho mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, bình quân mỗi người Việt chi cho đời sống 2,7 triệu đồng/tháng, trong đó chi cho ăn uống tương đương 1,69 triệu đồng, các khoản khác khoảng 1,2 triệu đồng.

 

Tin mới lên