Thị trường

Tổ hợp Formosa Hà Tĩnh: Lò cao số 2 sẽ hoạt động vào tháng 3/2018

(VNF) – Theo nguồn tin riêng của VietnamFinance, tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục của Lò cao số 2 – tổ hợp Formosa Hà Tĩnh, đã thực hiện đạt 99,98% khối lượng, dự kiến tháng 3/2018 sẽ đi vào hoạt động.

Tổ hợp Formosa Hà Tĩnh: Lò cao số 2 sẽ hoạt động vào tháng 3/2018

Tổ hợp Formosa Hà Tĩnh sẽ sản xuất 1,5 triệu tấn gang lỏng trong năm 2017

Vốn thực hiện cao hơn vốn đăng ký 1,5 tỷ USD

Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư (điều chỉnh lần thứ 16) là 248.250 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ USD.

Tuy nhiên cho đến nay, số vốn đầu tư đã thực hiện đã là 12,5 tỷ USD, cao hơn 1,5 tỷ USD so với vốn đăng ký. Trong đó, tiến độ thực hiện vốn chủ sở hữu là 4,5 tỷ USD, tiến độ thực hiện vốn vay là 8 tỷ USD.

Tổng giá trị dự tính các hạng mục công trình cải thiện về bảo vệ môi trường tại Dự án khoảng 500 triệu USD.

Xem thêm >>> Cận cảnh các công trình bảo vệ môi trường tại Formosa Hà Tĩnh

Formosa có 2.102 người nước ngoài

Về công tác quản lý lao động, tổng lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng là 15.475 người. Trong đó có 13.325 người Việt Nam và 2.150 người nước ngoài.

Riêng dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng số 9.680 lao động, gồm 7.578 lao động Việt Nam và 2.102 lao động nước ngoài. Trong đó, chủ đầu tư có 5.874 người (4.836 người Việt Nam, 1.038 người nước ngoài); nhà thầu có 3.806 người (2.742 người Việt Nam, 1.064 người nước ngoài).

Tổng số giấy phép lao động đã được cấp cho người nước ngoài lũy kế đến thời điểm hiện tại là 13.318 giấy phép.

Thu nhập bình quân người lao động đạt từ 6,8 - 7 triệu đồng/ tháng; các chế độ bảo hiểm và đãi ngộ khác được thực hiện đầy đủ.

Năm 2017 sẽ sản xuất được 1,5 triệu tấn gang lỏng

Tính đến thời điểm hiện tại, tổ hợp Formosa đã sản xuất khoảng 1,183 triệu tấn gang lỏng. Dự kiến đến hết năm 2017, sản lượng gang lỏng sẽ đạt 1,5 triệu tấn, đóng góp tăng trưởng 0,12% GDP.

Tính toán cho thấy, đến năm 2018, khi lò cao số 2 đi vào hoạt động, tổ hợp Formosa dự kiến sẽ sản xuất được 6,5 - 7 triệu tấn gang lỏng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP.

Hiện nay các sản phẩm chủ yếu của tổ hợp Formosa đã được sản xuất và đưa vào kinh doanh gồm: thép cuộn, than cốc, hắc ín, thép dây + thép thanh, phôi Billet, dầu thô nhẹ, lưu huỳnh, thạch cao, xỉ hạt lò cao, khí hóa lỏng, khí Argon, điện, bốc dỡ hàng hóa qua cảng...

Hàng hóa sản phẩm chủ yếu là phôi thép, thép cuộn, thép dây.. được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các nước trong khu vực ASEAN và châu Mỹ.

Trong 9 tháng năm 2017, tổng giá trị tiêu thụ đạt 448,7 triệu USD (tiêu thụ trong nước 332,6 triệu USD, xuất khẩu 116 triệu USD).

Kế hoạch đến hết năm, tổng giá trị tiêu thụ đạt 768,7 triệu USD (tiêu thụ trong nước 583,7 triệu USD, xuất khẩu 185 triệu USD).

Formosa đã đóng 20.424 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Trong 10 tháng năm 2017, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đóng thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 2.595 tỷ đồng (không tính thuế VAT nhà thầu và VAT hàng nhập khẩu thì đạt 654 tỷ đồng).

Lũy kế từ khi hoạt động đến nay, Công ty đã đóng 20.324 tỷ đồng thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (không tính thuế VAT nhà thầu và VAT hàng nhập khẩu thì đạt 5.535 tỷ đồng).

Tin mới lên