Thị trường

TP. HCM có gần 29.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong 10 tháng qua

(VNF) - Báo cáo tình hình kinh tế, thu chi ngân sách, quốc phòng an ninh và văn hóa xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 tại TP. HCM cho thấy kinh tế thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid- 19.

TP. HCM có gần 29.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong 10 tháng qua

TP. HCM có gần 29.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động (ảnh minh họa)

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 10 ước đạt khoảng 115.367 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,7%). Tính chung 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt 1.058.140 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ 2019 (cùng kỳ tăng 11,6%).

Doanh thu du lịch tháng 10 năm 2020 ước đạt 8.800 tỷ đồng, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ là 12.800 tỷ đồng). Tổng cộng 10 tháng năm 2020, TP. HCM ước đạt doanh thu từ du lịch là trên 66 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 45,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ 121.100 tỷ đồng), đạt 45% so với kế hoạch năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. HCM ước tính gần 291 nghìn tỷ đồng, chỉ đạt gần 72% so với dự toán trung ương giao và giảm gần 13% so với cùng kỳ 2019.

Các hạng mục thu ngân sách đều giảm: thu nội địa hơn 207 nghìn tỷ đồng, đạt 71,24% dự toán và giảm 11,51% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô hơn 9000 tỷ đồng, đạt 75,89% dự toán và giảm hơn 50% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 83.550 tỷ đồng, đạt 72,65% dự toán và giảm 15,96% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, TP. HCM có 33.499 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 769.550 tỷ đồng (giảm 7,63% về số lượng và tăng 41,60% về vốn đăng ký so với cùng kỳ);

Đã có 113.441 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 371.686 tỷ đồng, tăng 47,25% so với cùng kỳ. 

Phân theo ngành nghề về vốn đăng ký, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (55,92%), tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác (15,38%); xây dựng (7%); khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (5,83%); công nghiệp chế biến, chế tạo (2,8%); thông tin và truyền thông (2,66%).

Trong khi đó, có 28.993 doanh nghiệp ngưng hoạt động tại Cục Thuế thành phố; 4.649 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch - Đầu tư, tăng 15,5% so với cùng kỳ; 12.236 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 42,11% so với cùng kỳ.

Cũng trong thời gian này có 7.113 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,96% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống 440.284 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.931.854 tỷ đồng.

Về đầu tư FDI, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 3,4 tỷ USD, giảm 30,87% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ. 

Từ khoá: TP. HCM, doanh nghiệp,
Tin mới lên