Ngân hàng

VAMC muốn thoát cảnh làm 'trạm trung chuyển' nợ xấu của các ngân hàng

(VNF) - VAMC muốn đưa hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường trở thành hoạt động chính, thay vì là "trạm trung chuyển" nợ xấu của các ngân hàng như hiện nay.

VAMC muốn thoát cảnh làm 'trạm trung chuyển' nợ xấu của các ngân hàng

VAMC muốn thoát cảnh làm 'trạm trung chuyển' nợ xấu của các ngân hàng

Theo kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2019 - 2023 vừa được Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) công bố, 5 năm tới, VAMC đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc xử lý nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Đặc biệt, VAMC muốn đưa hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường trở thành hoạt động chính, thay vì là "trạm trung chuyển" nợ xấu của các ngân hàng như hiện nay. Cùng với đó, thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ xấu, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm.

Về mục tiêu cụ thể, VAMC lên kế hoạch đạt tổng nợ xấu mua lũy kế đến hết năm 2020 tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị nợ xấu mua theo cơ chế thị trường đến hết năm 2020 đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Giai đoạn 2021 - 2023 sẽ tập trung triển khai mua nợ xấu theo giá thị trường.

Về xử lý nợ, "siêu doanh nghiệp" của Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu đến hết năm 2020, hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua (không tính các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống). Trong giai đoạn 2021 - 2023, tập trung xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Đáng chú ý, VAMC cho hay sẽ thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu; đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch mua bán nợ xấu và thị trường mua bán nợ xấu tập trung, trong đó VAMC là trung tâm của thị trường.

Tiết lộ chi tiết hơn về kế hoạch 5 năm tới, phía VAMC cho biết năm 2019 sẽ mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường, xử lý 50.000 tỷ đồng nợ xấu.

Trong năm 2019, doanh nghiệp này cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất Đề án xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung trong đó VAMC là trung tâm thúc đẩy sự phát triển của thị trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện ngay trong năm 2020. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình, khung khổ pháp lý về sàn giao dịch nợ xấu để thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu trong năm 2020 – 2021.

Năm 2020, VAMC đặt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 60.000 tỷ đồng; mua 8.400 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 21.720 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 15.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường 6.720 tỷ đồng.

Năm 2021, VAMC đạt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 20.000 tỷ đồng; mua 9.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 12.600 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 5.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường 7.600 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 15.000 tỷ đồng; mua 10.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 11.400 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 3.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường là 8.400 tỷ đồng.

Năm 2023 , VAMC cho hay sẽ tiếp tục triển khai hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt .

Một trong những nội dung đáng chú ý khác trong kế hoạch của VAMC là thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ triển khai hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) trực thuộc các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư trong mua bán nợ; hình thành và phát triển các liên doanh, liên kết trong việc xử lý nợ xấu.

Về mua, bán nợ xấu theo giá trị thị trường, VAMC sẽ ưu tiên mua các khoản nợ xấu có giá trị lớn nhằm giảm thiểu chi phí theo dõi, quản lý, giám sát đối với khách hàng vay, tài sản bảo đảm cho VAMC; ưu tiên chuyển các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá thị trường theo quy định.
 
Về tạo lập thị trường mua bán nợ xấu, VAMC sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin được kết nối với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), các AMC và hệ thống các tổ chức tín dụng, đáp ứng yêu cầu phân loại, đánh giá khả năng xử lý, thu hồi nợ đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, mua theo giá thị trường, phục vụ công tác quản lý, theo dõi, xử lý các khoản nợ xấu đã mua và yêu cầu của các nhà đầu tư có quan tâm.

Doanh nghiệp này cũng cho biết sẽ chủ động tìm kiếm và mở rộng đối tác, các nhà đầu tư để thực hiện tư vấn, môi giới mua, bán nợ xấu và tài sản bảo đảm khoản nợ của tổ chức tín dụng để bán các khoản nợ VAMC đã mua trên cơ sở danh mục nợ xấu đã mua được phân loại.

Về tài chính, nguồn vốn hoạt động, VAMC cho biết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung vốn điều lệ cho VAMC để đạt mức 5.000 tỷ đồng trong năm 2019; đạt mức 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2020 - 2021. Đồng thời huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Tin mới lên