Tài chính

Văn Phú Invest: Lãi trước thuế quý II giảm 286 lần so với cùng kỳ

(VNF) – Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI) giảm 14,5 lần so với cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt vỏn vẹn 1,27 tỷ đồng.

Văn Phú Invest: Lãi trước thuế quý II giảm 286 lần so với cùng kỳ

Văn Phú Invest lãi trước thuế vỏn vẹn 1,27 tỷ đồng trong quý II/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 của Văn Phú Invest tiếp tục cho thấy bức tranh kinh doanh không mấy sáng sủa, thậm chí có phần u ám hơn quý I/2018.

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của Văn Phú Invest đạt 36,6 tỷ đồng, giảm 14,5 lần; lợi nhuận gộp đạt 31 tỷ đồng, giảm 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 1 tỷ đồng; lãi trong công ty liên doanh, liên kết 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, với việc chi phí quản lý tăng gấp 2,3 lần, đạt 23,7 tỷ đồng và chi phí tài chính 8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của Văn Phú Invest chỉ còn vỏn vẹn 1,27 tỷ đồng, giảm 286,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Văn Phú Invest đạt 51 tỷ đồng, giảm 10 lần; lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng, giảm 46 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 3.675 tỷ đồng, giảm 1,6%. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.314 tỷ đồng, giảm 10,5%; tài sản dài hạn là 1.361 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm 76% tổng tài sản của Văn Phú Invest. Trong đó, hàng tồn kho đạt giá trị 1.178 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án như: Khu đô thị An Hưng (705 tỷ đồng), Thảo Điền (164 tỷ đồng), các dự án khác (300 tỷ đồng).

Các khoản phải thu ngắn hạn của Văn Phú Invest là 988 tỷ đồng, giảm 64 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn là 637 tỷ đồng, tăng 47 tỷ đồng. Hai đơn vị “om” vốn nhiều nhất của Văn Phú Invest là Bộ Y tế (552 tỷ đồng – tiền phải thu từ dự án Đầu tư xây dựng trụ sở mới Đại học y tế công cộng) và Ban bồi thường quận Thủ Đức (535 tỷ đồng – tiền ứng vốn giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây đường nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa tại TP. HCM).

Bên cạnh đó, Văn Phú Invest còn có 147 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án: 83 Hào Nam (70 tỷ đồng), Văn Phú Complex (55 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2018 là 1.633 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.198 tỷ đồng (giảm 182 tỷ đồng), nợ dài hạn là 434 tỷ đồng (tăng 114 tỷ đồng).

Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn của Văn Phú Invest gần như không đổi, đạt 334 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn tăng 121 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.

Tin mới lên