M&A

VBI chào bán 25% cổ phần cho đối tác Hàn Quốc

(VNF) - Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai (Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. – HMFI) của Hàn Quốc thông báo sẽ mua 25% cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank Insurace - VBI).

VBI chào bán 25% cổ phần cho đối tác Hàn Quốc

Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai (Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. – HMFI) của Hàn Quốc thông báo sẽ mua 25% cổ phần của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank Insurace - VBI)

Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất của Hàn Quốc xét trên quy mô doanh thu và tài sản thuộc. Công ty được xếp hạng tín dụng A (Xuất sắc) từ AMBest, A-credit rating từ S&P.

VBI sẽ phát hành 16,7 triệu cổ phần cho Công ty Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai để tăng vốn lên 667 tỷ đồng. Dự kiến, giao dịch sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2019 sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc thay đổi vốn điều lệ.

Trước đó, VBI đã tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, đến tháng 6/2018, đã có 3 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và gửi bản chào chính thức về việc đầu tư, mua cổ phần của VBI. Kết qủa, Công ty TNHH Bảo hiểm Hàng hải và Cháy nổ Hyundai (Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. – HMFI) đươc chấm điểm cao nhất và được lựa chọn đàm phán liên quan đến mua cổ phần phát hành riêng lẻ của VBI.

Giá chào bán không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách của VBI tại thời điểm 31/12/2017. Toàn bộ số cổ phần phát hành của VBI cho nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán, trừ một số trường hợp đặc biệt được thoả thuận cụ thể.

Được biết, phía đối tác Hàn Quốc  đặt điều kiện phải có tối thiếu 1 nhân sự của nhà đầu tư nước ngoài trong HĐQT VBI (không tham gia hoạt động điều hành) để phục vụ  công tác quản trị cũng như đảm bảo sự hỗ trợ tốt nhất cho VBI.

Nhân sự này sẽ tham gia HĐQT của VBI ngay tại thời điểm Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh về việc tăng vốn điều lệ của VBI và ghi nhận cổ đông nước ngoài. 

 

Tin mới lên