Ngân hàng

VIB đạt 1.151 tỷ đồng lợi nhuận nửa đầu 2018, tăng 201% so với cùng kỳ 2017

(VNF) - Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) vừa công bố kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 chưa kiểm toán.

VIB đạt 1.151 tỷ đồng lợi nhuận nửa đầu 2018, tăng 201% so với cùng kỳ 2017

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 của VIB đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 201% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là kết quả của việc doanh thu ròng đạt 2.701 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ ở mức 1.316 tỷ, tăng 16%. 

Dư nợ tín dụng đạt 91.700 tỷ đồng, huy động vốn đạt 83.168 tỷ, hai chỉ số này tăng 8,94% và 7,1% tương ứng so với đầu năm.

Tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 40,7%, thấp hơn so với quy định tối đa là 45%, tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) đạt 75,7% trong khi quy định tối đa 80%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức 2,3%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 9.669 tỷ đồng, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB hiện đạt 12,5%, giảm khá nhiều so với cuối năm 2017.

Được biết, đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng quy mô và lợi nhuận của VIB là hoạt động ngân hàng bán lẻ với thu nhập gấp đôi cùng kỳ 2016, quy mô dư nợ cho vay cá nhân ở nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần.

Tốc độ tăng trưởng cho vay mua nhà cá nhân đạt 78%, trong đó phần lớn là cho vay nhà có số hồng, sổ đỏ và cho vay sửa chữa nhà. Doanh số bán mới bảo hiểm tăng 151%, trở thành một trong 3 ngân hàng có thị phần bán bảo hiểm nhân thọ cao nhất. Giải ngân mới cho vay ô tô nửa đầu năm chiếm trên 30% thị phần. Hệ số hiệu quả chi phí/ thu thập (CIR) giảm từ 65% xuống còn 49%.

Trung bình mỗi nhân viên VIB mang về hơn 230 triệu đồng lợi nhuận trước thuế cho ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, cao so với trung bình toàn ngành. VIB dự báo lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 ước vượt 2.500 tỷ, cao hơn 25% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao từ đầu năm.

Mới đây, nhà băng này cũng đã công bố và trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 với quy mô tối đa 200 triệu USD tương đương 4.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hay được đảm bảo bởi tài sản.

Ngân hàng dự kiến huy động vốn bằng cả USD và VND thông qua nhiều đợt phát hành trong đó phát hành ra công chúng ra nước ngoài và phát hành cả riêng lẻ lẫn ra công chúng ở thị trường trong nước. Các nội dung cụ thể về thị trường phát hành, lãi suất, thời điểm phát hành cùng phương án sử dụng vốn đã được HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định.

Tin mới lên