Tài chính

Vietjet báo lãi ‘khủng’ 1.480 tỷ quý I/2018, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2017

(VNF) – Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý I/2018 của Vietjet đều ghi nhận mức tăng rất ấn tượng, lần lượt gấp 2,5 lần và 3,5 lần cùng kỳ năm 2017, đạt 12.560 tỷ đồng và 1.480 tỷ đồng.

Vietjet báo lãi ‘khủng’ 1.480 tỷ quý I/2018, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2017

Vietjet lãi đậm trong quý I/2018

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

Theo báo cáo, doanh thu quý vừa qua của Vietjet đạt mức 12.560 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần quý I/2018. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách là 6.035 tỷ đồng, tăng 52%; doanh thu hoạt động phụ trợ là 1.824 tỷ đồng, tăng 64%; doanh thu từ chuyển giao sở hữu và thuê tàu bay là 4.725 tỷ đồng; còn lại 22,2 tỷ đồng là doanh thu khác.

Kỳ này, Vietjet ghi nhận giá vốn 10.749 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần kỳ trước. Trong đó, lớn nhất là chi phí khối khai thác bay với 5.315 tỷ đồng, tăng 52%; giá vốn của máy bay đã chuyển giao với 3.925 tỷ đồng; còn lại là chi phí khối dịch vụ và khai thác mặt đất (573 tỷ đồng), chi phí khối kỹ thuật (536 tỷ đồng), chi phí khấu hao và phân bổ (354 tỷ đồng)…

Tựu chung, biên lợi nhuận gộp quý I/2018 của Vietjet đạt 1.810 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ năm 2017.

Quý I/2018, Vietjet ghi nhận 103 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 4,4 lần quý I/2017; trong khi chi phí tài chính là 199 tỷ đồng, tăng 12%. Vietjet cũng ghi nhận 166 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 17,5%; 60,8 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 16,5%.

Kết thúc quý I/2018, lợi nhuận trước thuế của Vietjet đạt 1.480 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của Vietjet đạt 32.390 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Vietjet tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn (11.448 tỷ đồng); các khoản phải thu dài hạn (6.541 tỷ đồng); tiền và các khoản tương đương tiền (5.704 tỷ đồng); chi phí trả trước dài hạn (5.258 tỷ đồng), chủ yếu là chi phí bảo dưỡng máy bay (4.453 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vietjet đến hết ngày 31/3/2018 ở mức 11.520 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 20.869 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1%; trong đó tổng nợ vay ở mức 6.499 tỷ đồng, giảm 14%.

Tin mới lên