Tài chính

Vietnam Airlines tiếp tục lỗ hơn 13.300 tỷ đồng

(VNF) - Theo báo cáo của Vietnam Airlines, lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp này ghi nhận lỗ 1.184 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2021 lỗ 13.337 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Vietnam Airlines tiếp tục lỗ hơn 13.300 tỷ đồng

Vietnam Airlines tiếp tục lỗ hơn 13.300 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2021.

Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp này ghi nhận lỗ 1.184 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2021 lỗ 13.337 tỷ đồng, giảm 2.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines ghi nhận đạt hơn 9.212 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế cả năm doanh thu đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 12.660 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2021, lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của Vietnam Airlines ghi nhận âm 21.978 tỷ đồng, tiệm cận vốn góp của chủ sở hữu là 22.143 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt hơn 63.100 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 14.374 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ so với đầu năm, vay dài hạn 20.424 tỷ đồng, giảm hơn 2.400 tỷ so với đầu năm 2021.

Trước đó, Vietnam Airlines đã xin gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021.

Theo quy định, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính hàng quý trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc quý, tức là báo cáo quý IV/2021 phải được nộp chậm nhất vào ngày 30/1/2022.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hoãn nộp báo cáo tài chính do dịch COVID-19 gây khó khăn trong việc xử lý chứng từ, tổng hợp số liệu. Thực tế đến ngày 1/4/2022, Vietnam Airlines mới công bố báo cáo quý IV/2021.

Tin mới lên