Tài chính

Vinachem 'kêu' không có khả năng trả toàn bộ các khoản vay VDB cho dự án Đạm Ninh Bình

(VNF) - "Do tình hình tài chính của Tập đoàn hiện nay rất khó khăn, Tập đoàn không có đủ khả năng thu xếp nguồn tiền để trả nợ toàn bộ các khoản vay đến hạn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong năm 2018. Tập đoàn chỉ thu xếp được để trả Ngân hàng Phát triển Việt Nam một phần nợ gốc và lãi vay đến hạn", Tổng giám đốc Vinachem Nguyễn Gia Tường báo cáo với Bộ Công Thương.

Vinachem 'kêu' không có khả năng trả toàn bộ các khoản vay VDB cho dự án Đạm Ninh Bình

Vinachem 'kêu' không có khả năng trả toàn bộ các khoản vay VDB cho dự án Đạm Ninh Bình

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có báo cáo tình hình hình trả nợ vay đầu tư Dự án Đạm Ninh Bình gửi lên Bộ Công Thương.

Theo báo cáo, 9 tháng năm nay, số tiền mà Vinachem phải trả theo thông báo của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB (gốc, lãi phát sinh của tháng 9/2018 và nợ gốc, lãi quá hạn chưa trả từ tháng 1 đến tháng 8/2018) là 473,3 tỷ đồng và 324,7 nghìn tỷ đồng.

Vinachem đã trả nợ gốc (ngày 28/9/2018) số tiền 50 triệu đồng và 324,7 nghìn USD. Số tiền gốc và lãi (bao gồm cả nợ gốc và lãi quá hạn) mà Vinachem chưa trả là 473,25 tỷ đồng.

"Do tình hình tài chính của Tập đoàn hiện nay rất khó khăn, Tập đoàn không có đủ khả năng thu xếp nguồn tiền để trả nợ toàn bộ các khoản vay đến hạn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm 2018. Tập đoàn chỉ thu xếp được để trả Ngân hàng Phát triển Việt Nam một phần nợ gốc và lãi vay đến hạn", Tổng giám đốc Vinachem Nguyễn Gia Tường báo cáo với Bộ Công Thương.

Trước đó, theo báo cáo nửa đầu năm nay, số tiền Vinachem phải trả theo thông báo của VDB là 310,76 tỷ đồng và 213,2 nghìn USD.

Vinachem đã trả nợ gốc (ngày 28/9/2018) số tiền 50 triệu đồng và 200 USD. Số tiền gốc và lãi (bao gồm cả nợ gốc và lãi quá hạn) mà Vinachem chưa trả là 319,71 tỷ đồng và 213 nghìn USD.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu tài chính nửa đầu năm của Vinachem đạt 570 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2017. Song song, tập đoàn này ghi nhận 197 tỷ đồng chi phí tài chính bất thường (toàn bộ là dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư).

Vinachem cũng ghi nhận 306 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp trong nửa đầu năm, tăng gấp 2,2 lần.

Vì đây là báo cáo tài chính của công ty mẹ nên doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là không đáng kể (chỉ 2,49 tỷ đồng), đồng thời Vinachem không ghi nhận chi phí bán hàng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vinachem đạt 70 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Vinachem đạt 20.583 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Vinachem tập trung ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 7.648 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 6.523 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn với 5.659 tỷ đồng.

Đi vào chi tiết, hiện Vinachem đang dự phòng tổng cộng 5.207 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tài chính; trong đó các khoản dự phòng lớn nhất là ở Công ty Đạm Ninh Bình với 2.313 tỷ đồng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) với 1.874 tỷ đồng, Công ty DAP – Vinachem với 207 tỷ đồng, Công ty DAP số 2 – Vinachem với 802 tỷ đồng.

Đối với các khoản phải thu, Vinachem hiện đang có khoản phải thu ngắn hạn về cho vay đối với Công ty Đạm Ninh Bình trị giá 3.793 tỷ đồng (trong đó dự phòng 499 tỷ đồng); cùng với đó là khoản phải thu dài hạn trị giá 5.658 tỷ đồng. Một số khoản phải thu khác cũng khiến tập đoàn này phải dự phòng tổng cộng 61 tỷ đồng.

Như vậy, Vinachem hiện đang trích lập dự phòng tới 5.767 tỷ đồng, bao gồm cả dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng các khoản phải thu.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của Vinachem ở mức 13.627 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 6.956 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 4%.

Tin mới lên