Tài chính

Nợ VDB 310 tỷ đồng và 213.000 USD, Vinachem chỉ trả được 50 triệu đồng và 200 USD

(VNF) – Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết đơn vị này không có đủ khả năng thanh toán đủ nợ đúng hạn khoản vay đầu tư dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Nợ VDB 310 tỷ đồng và 213.000 USD, Vinachem chỉ trả được 50 triệu đồng và 200 USD

Theo Vinachem, trong tháng 6/2018, số tiền phải trả theo thông báo của VDB là 310,76 tỷ đồng và 213,2 nghìn USD (gồm tiền gốc, lãi phát sinh của tháng 6 và nợ gốc, lãi quá hạn chưa trả từ tháng 1 – 5/2018).

Tuy nhiên, tính đến ngày 27/6/2018, tập đoàn chỉ trả được 50 triệu đồng và 200 USD nợ gốc.

Số tiền gốc và lãi (bao gồm cả nợ gốc và lãi quá hạn) chưa trả là 310,71 tỷ đồng và 213.000 USD.

“Do tình hình tài chính của tập đoàn hiện nay rất khó khăn, tập đoàn không có khả năng thu xếp nguồn tiền để trả nợ các khoản vay đến hạn cho VDB trong năm 2018. Tập đoàn chỉ thu xếp để trả VDB được một phần nợ gốc tương đương với phần nợ gốc tập đoàn đã trả VDB trong năm 2017”, văn bản của Vinachem cho  hay.

Được biết, để thực hiện dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Vinachem đã ký 2 hợp đồng vay vốn tín dụng với VDB gồm: Hợp đồng số 18/2008/HĐTD ngày 19/3/2008 và Hợp đồng số 01/2009/HĐTDĐT-NHPT ngày 20/5/2009 cùng với đó là các phụ lục hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung của 2 hợp đồng trên. Tổng số tiền đã giải ngân là 4.656 tỷ đồng và 2.598.778 USD. Dư nợ gốc của 2 hợp đồng tín dụng nêu trên đến ngày 30/5/2018 là 2.658 tỷ đồng và 1,69 triệu USD.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Vinachem cho hay sẽ tiếp tục thu xếp, huy động mọi nguồn lực để trả nợ cho các ngân hàng đúng kỳ hạn, đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị với các ngân hàng chấp thuận cho phép được khoanh nợ hoặc giảm lãi suất, kéo dài thời hạn vay…

Tập đoàn cũng cho biết 4 doanh nghiệp sản xuất phân bón thua lỗ (Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP Vinachem, DAP số 2 Vinachem) cũng kinh doanh khởi sắc với giá trị sản xuất đạt 3.177 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó ước lợi nhuận các đơn vị có lãi là 441 tỷ đồng, bằng 80%; các đơn vị lỗ là 387 tỷ, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới lên