M&A

Vinacomin dự thu 286 tỷ từ đấu giá cổ phần 2 công ty con

(VNF) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy – Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV, hai công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Vinacomin dự thu 286 tỷ từ đấu giá cổ phần 2 công ty con

Vinacomin sẽ bán đấu giá cổ phần CTCP Vận tải thủy – Vinacomin và CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV

Theo đó, sáng 22/11, Vinacomin sẽ tiến hành đấu giá 17,87 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV, tương đương 99,27% vốn điều lệ, giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phiếu.

Cùng ngày, Vinacomin cũng đấu giá 7,65 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, tương đương 76,5% vốn điều lệ, giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phiếu.

Nếu đấu giá thành công toàn bộ lượng cổ phần của 2 công ty con nói trên, ước tính, Vinacomin sẽ thu về tối thiểu 286 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/10 vừa qua,  Vinacomin đã nâng giá chào mua 4,55 triệu cổ phần công ty Than Cọc Sáu – Vinacomin từ 5.500 đồng/cổ phiếu lên 6.500 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, Vinacomin dự kiến tăng sở hữu tại Than Cọc Sáu từ 51% lên 65% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của Vinacomin đạt 50.769 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn doanh thu đến từ mảng kinh doanh Than với 33.064 tỷ đồng (chiếm 65%), còn lại là mảng Kinh doanh Khoáng sản với 7.944 tỷ đồng (chiếm 15,6%), mảng Sản xuất điện với 5.725 tỷ đồng (chiếm 11,3%), mảng Kinh doanh vật liệu nổ với 1.322 tỷ đồng (chiếm 2,6%) và các hoạt động khác với 2.711 tỷ đồng (chiếm 5,5%).

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Vinacomin đạt 9.927 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Trong kỳ, tập đoàn này ghi nhận 2.902 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 82% là chi phí lãi vay), tăng 8,8%; 1.914 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 29%; 2.009 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 24%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vinacomin đạt 3.067 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Vinacomin đạt 140.931 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với hồi đầu năm; tập trung nhiều nhất ở tài sản cố định với 80.646 tỷ đồng (chiếm 57%), hàng tồn kho với 16.217 tỷ đồng (chiếm 11,5%), tài sản dở dang dài hạn với 11.594 tỷ đồng (chiếm 8,2%), các khoản phải thu ngắn hạn với 11.536 tỷ đồng (chiếm 8,2%)..

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của Vinacomin ở mức 42.670 tỷ đồng tăng 4,5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 98.261 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 73.201 tỷ đồng, giảm 4,3%.

Tin mới lên