Tài chính

Xuất hiện kiểu đầu tư chứng khoán 'lỗ giới hạn, lời vô hạn'

(VNF) - Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW) là tính chất "lỗ giới hạn, lời vô hạn". Nghĩa là nhà đầu tư khi mua CW thì mức lỗ bị giới hạn, tối đa bằng tổng số tiền bỏ ra để mua CW (quyền phí), trong khi mức lời là "vô hạn" theo mức tăng của cổ phiếu cơ sở.

Xuất hiện kiểu đầu tư chứng khoán 'lỗ giới hạn, lời vô hạn'

Xuất hiện kiểu đầu tư chứng khoán 'lỗ giới hạn, lời vô hạn'

Chiều 10/6, Công ty Chứng khoán SSI đã tổ chức Hội thảo "Chứng quyền có bảo đảm – Đón đầu cơ hội mới".

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Thông – Giám đốc Giao dịch phái sinh SSI, đồng thời là cựu Phó Giám đốc Khối Chiến lược Đầu tư của Morgan Stanley chia sẻ: “Chứng quyền (CW) là sản phẩm thông dụng trên nhiều thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển. Các thị trường có sản phẩm CW phát triển như Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông hay Hàn Quốc có khá nhiều điểm tương đồng với TTCK Việt Nam, như tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch lớn, chủ yếu là giao dịch ngắn hạn, có nhu cầu sử dụng công cụ đòn bẩy cao".

Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm do công ty chứng khoán (CTCK) phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở.

CW luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ tham chiếu xác định lãi/lỗ. Nhà đầu tư mua CW có thể bán khi chứng quyền niêm yết trên sàn giao dịch hoặc giữ đến đáo hạn. CTCK được phát hành CW phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về năng lực tài chính và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Khảo sát cho thấy, trên thị trường hiện nay có không quá 12 công ty chứng khoán đủ điều kiện để phát hành chứng quyền. SSI là 1 trong số 7 công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Được biết, SSI sẽ phát hành 6 mã CW dựa trên 4 mã chứng khoán cơ sở, gồm FPT, MWG, MBB và HPG, với các kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng.

Trước mắt, chứng quyền do SSI phát hành sẽ dựa trên 4 mã chứng khoán cơ sở là FPT, MWG, MBB và HPG

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm CW là "lỗ giới hạn, lời vô hạn". Nghĩa là nhà đầu tư khi mua CW thì mức lỗ bị giới hạn, tối đa bằng tổng số tiền bỏ ra để mua CW (quyền phí), trong khi mức lời là "vô hạn" theo mức tăng của cổ phiếu cơ sở.

Thí dụ như đầu năm 2019, nhà đầu tư mua 1 CW với tỷ lệ chuyển đổi 1:1 với cổ phiếu MBB (1 CW được quyền chuyển đổi thành 1 cổ phiếu MBB), quyền phí của 1 CW là 2.500 đồng. Giá 1 cổ phiếu MBB ở thời điểm mua là 22.000 đồng.

6 tháng sau, CW đến ngày đáo hạn, nếu cổ phiếu MBB có thị giá là nhỏ hơn hoặc bằng 22.000 đồng thì nhà đầu tư cũng lắm là mất toàn bộ quyền phí đã bỏ ra để mua CW, nghĩa là chỉ lỗ 2.500 đồng.

Nếu giá cổ phiếu MBB cao hơn 22.000 đồng, nhà đầu tư sẽ lỗ ít hơn và nếu trên 24.500 đồng (giá 1 cổ phiếu MBB tại thời điểm mua CW cộng với giá phí CW) thì nhà đầu tư có lãi. Giá cổ phiếu MBB càng cao thì lãi càng nhiều.

Đồ thị tính toán lời lãi khi mua 1 CW với tỷ lệ chuyển đổi 1:1 với cổ phiếu MBB (giá 1 cổ phiếu MBB tại thời điểm mua CW là 22.000 đồng, giá mua 1 CW là 2.500 đồng)

Đối với các CTCK phát hành CW, rủi ro lớn nhất chính là việc chứng khoán cơ sở biến động lớn hoặc mất thanh khoản dẫn tới việc CTCK không thể thực hiện phòng ngừa rủi ro (hedging) đúng theo quy định của UBCKNN.

Đại diện SSI cho biết bộ phận quản trị rủi ro kết hợp với bộ phận tự doanh của CTCK này sẽ liên tục đưa ra những cảnh báo về rủi ro thanh khoản và rủi ro biến động giá chứng khoán cơ sở để kịp thời hedging. Ngoài ra, cơ chế tạo kho và đầu tư tự doanh trên các chứng khoán cơ sở phát hành chứng quyền cũng đồng thời được tính đến nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản, gia tăng tính linh hoạt của hoạt động đầu tư và sử dụng công cụ phái sinh nhằm hedging cho các biến động gây bất lợi cho kho hàng chứng khoán cơ sở.

Tin mới lên