Tài chính

8 tháng, bảo hiểm xã hội chi hơn 200.000 tỷ đồng

(VNF) - Theo Bảo hiểmxã hội (BHXH) Việt Nam, trong tháng 8/2018, toàn ngành BHXH thực hiện chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 27.995 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2018 là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm.

8 tháng, bảo hiểm xã hội chi hơn 200.000 tỷ đồng

8 tháng, bảo hiểm xã hội chi hơn 200.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 29.920 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH là 101.822 tỷ đồng, chi từ quỹ BHTN 5.801 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT là 64.429 tỷ đồng.

Trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 9.135 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 69.193 người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cũng theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong tháng 8/2018, có 13,97 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 241.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 11,93 triệu người tham gia BHTN; 81,76 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số. Tổng số tiền thu được trong tháng 8/2018 là 28.932 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2018, toàn ngành thu được 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm, trong đó thu BHXH là 138.402 tỷ đồng, thu BHTN là 9.881 tỷ đồng, thu BHYT là 54.633 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ đại diện BHXH Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2018, số nợ BHXH, BHYT,  BHTN là 6.700 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng số thu, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Để tiếp tục giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam cho rằng cùng với triển khai quyết liệt các giải pháp, thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ tăng cường thực hiện công tác thu nợ; tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị nợ BHXH với thời gian kéo dài, số nợ lớn; thông tin rộng rãi tình hình nợ BHXH của các doanh nghiệp.

“Với những trường hợp doanh nghiệp có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, có tính chây ì, cơ quan BHXH sẽ dùng tới biện pháp xử lý hình sự”, đại diện BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tính đến hết tháng 8/2018, toàn ngành BHXH đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 11.756 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 4.253 đơn vị; Số đơn vị được thanh tra, kiểm tra liên ngành là 2.465 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 5.038 đơn vị.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan BHXH đã phát hiện số lao động chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN là 21.589 người với số tiền truy đóng là hơn 53,4 tỷ đồng; số lao động đóng thiếu so với mức quy định là 30.631 lao động với số tiền truy đóng hơn 34,3 tỷ đồng…

Tin mới lên