Tài chính

9 tháng, Thủy điện Miền Nam (SHP) báo lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng

(VNF) - Lũy kế 9 tháng, Thủy điện Miền Nam (SHP) báo lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng do doanh thu giảm sút và các chi phí vận hành ở mức cao.

9 tháng, Thủy điện Miền Nam (SHP) báo lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng

9 tháng, Thủy điện Miền Nam (SHP) báo lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (HoSE: SHP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với kết quả kinh doanh rất ảm đạm.

Theo đó, doanh thu quý III của SHP đạt 90 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ 2019. Giá vốn cao khiến biên lãi gộp giảm từ 62% xuống 18%, lợi nhuận gộp đạt 16,2 tỷ đồng, giảm 90%.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng khá khiêm tốn, chỉ đạt 760 triệu đồng, giảm 13% so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó, các khoản chi phí vẫn neo ở mức cao: chi phí tài chính hơn 13,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 5,1 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 4%.

Điều này khiến SHP lỗ sau thuế quý III gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 129 tỷ đồng. Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu (EPS) từ 1.306 đồng, giảm còn âm 20 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần của SHP đạt 264 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 1,5 tỷ đồng, trái ngược với con số lãi 140 tỷ đồng năm trước.

So với kế hoạch năm 2020 là 601 tỷ đồng doanh thu và 187 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, SHP mới hoàn thành 44% mục tiêu doanh thu và cách rất xa mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tổng tài sản của SHP tính tại ngày 30/9/2020 giảm 8,4% so với đầu năm, đạt 175 tỷ đồng. Nguyên do chủ yếu là khoản khấu hao lũy kế của tài sản cố định hữu hình biến động 135 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, các khoản nợ vay ngắn hạn của SHP tăng khá mạnh, ở mức 416 tỷ đồng trong khi đầu năm là 264 tỷ đồng, chủ yếu do công ty ghi nhận tiền cổ tức phải trả cao gấp 12 lần, lên 202 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu giảm 16% còn 1.055 tỷ đồng cũng góp phần kéo hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,2 lên 0,39.

Trên thị trường, cổ phiếu SHP đang được giao dịch trong vùng giá 24.700 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 19/10), giảm 3,1% so với cuối quý II/2020. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây là 8.000 đơn vị/phiên.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên