Ngân hàng

ACB: Lợi nhuận cả năm tăng 25% lên gần 12.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng 52%

(VNF) - Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) thu về lợi nhuận trước thuế gần 12.000 tỷ đồng cả năm 2021, tăng 25% so với năm 2020. Riêng quý IV hụt hơi, lợi nhuận giảm gần 5% chủ yếu do trích lập dự phòng tăng gấp đôi cùng kỳ.

ACB: Lợi nhuận cả năm tăng 25% lên gần 12.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng 52%

ACB: Lợi nhuận cả năm tăng 25% lên mức gần 12.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng 52%

Thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.794 tỷ đồng trong quý IV, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trừ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt mức lãi thuần giảm nhẹ 3%, ghi nhận hơn 61 tỷ đồng, các hoạt động ngoài lãi còn lại đều có mức tăng trưởng 2 chữ số.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh nhất trong các hoạt động ngoài lãi, đạt hơn 746 tỷ đồng, tương đương mức tăng 84%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt tăng trưởng ở mức gần 20% và 80%, tương ứng đạt 237 tỷ đồng và đạt 58 tỷ đồng.

Bên cạnh sự tăng trưởng của hoạt động cốt lõi và hoạt động ngoài lãi, chi phí của ACB cũng ghi nhận tăng không kém. Trong đó chi phí hoạt động tăng 37% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.417 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp hơn 2 lần, trích lập hơn 524 tỷ đồng trong quý IV.

ACB báo lãi trước thuế hơn 3.029 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, ACB ghi nhận hơn 14.582 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 25%.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của ACB tăng 18,7% so với đầu năm, đạt gần 527.770 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng và dư nợ cho vay khách hàng lần lượt đạt hơn 379.920 tỷ đồng và hơn 357.163 tỷ đồng (không bao gồm dư nợ ký quỹ của Công ty Chứng khoán ACB – ACBS), tương ứng tăng 7,6% và tăng 15,7% so với đầu năm.

Đáng chú ý, nợ xấu của ACB tăng mạnh 52% từ mức hơn 1.840 tỷ đồng (đầu năm) lên mức hơn 2.799 tỷ đồng. Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gấp hơn 2 lần, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 13%.

Tỷ lệ nợ xấu nhích lên mức 0,78% vào cuối quý IV, đầu năm là 0,6%.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam trước đó đã dự báo thu nhập lãi ròng năm 2022 của ACB đạt 21.200 tỷ đồng, tăng trưởng 13% cùng kỳ; tăng trưởng cho vay của ACB năm 2022 dự kiến đạt 15% so với cùng kỳ.

Yuanta dự báo biên lãi ròng (NIM) của ACB đạt 4% trong năm 2022; dự báo thu nhập phí đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bancassurance và khoản phí trả trước từ thương vụ bancasurrance độc quyền sẽ tiếp tục là động lực chính giúp thúc đẩy thu nhập phí năm 2022 và những năm sau đó.

Dự báo chi phí hoạt động ở mức 9.500 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ vào năm 2022. Yuanta dự báo trích lập dự phòng đạt 2.600 tỷ đồng, giảm 21% cùng kỳ trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 thứ tư. Dự báo lợi nhuận năm 2022 đạt 11.700 tỷ đồng, tăng trưởng 25%.

 

Tin mới lên