Tài chính

ACV dự kiến rót hơn 99.000 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành

(VNF) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

ACV dự kiến rót hơn 99.000 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành

Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến rót hơn 99.000 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành

Đại hội cổ đông bất thường này đã thông qua Nghị quyết số 04 về đầu tư dự án thành phần 3, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với hơn 99,8% cổ đông tham dự bỏ phiếu tán thành.

Trước đó, ACV được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đại hội đồng cổ đông bất thường ACV cũng thông qua tổng mức đầu tư dự án thành phần 3, bao gồm các khoản thuế là hơn 99.000 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu là hơn 36.100 tỷ đồng, còn lại sử dụng nguồn vốn vay (không sử dụng bảo lãnh chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Các cổ đông cũng bàn đến trường hợp ACV sẽ tăng vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, nhằm giảm tương ứng chi phí vốn vay và các chi phí liên quan, đảm bảo việc đầu tư dự án đạt hiệu quả, tiết kiệm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường giao HĐQT công ty triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Quyết định số 1777, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của ACV.

Năm 2020, trước tác động của đại dịch, tình hình kinh doanh của ACV rất kém tích cực. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty giảm 55% so với cùng giai đoạn năm ngoái, xuống còn 6.082 tỷ đồng. Giá vốn giảm ít nên lãi gộp chỉ đạt 1.213 tỷ đồng, giảm 82%.

Khấu trừ đi các khoản chi phí vận hành, lãi vay, ACV báo lãi trước thuế 1.672 tỷ đồng, giảm 77% so với 9 tháng năm 2019.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của ACV đạt hơn 58.120 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn, trong đó tiền nhãn rỗi là 583 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng) là 33.396 tỷ đồng .

ACV có cơ cấu nguồn vốn khá vững chắc, khi nợ phải trả chỉ hơn 20.830 tỷ đồng, bằng 55% vốn chủ sở hữu (37.290 tỷ đồng). Điều này cho thấy dư địa huy động vốn bên ngoài còn rất nhiều.

Theo Quyết định số 1777, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111 tỷ đồng, xấp xỉ 4,6 tỷ USD. Mục tiêu là xây dựng một cảng hàng không quốc tế cấp 4F tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bao gồm 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, nằm trên diện tích sàn 373.000 m2

Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025, với 4 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 là các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, được Thủ tướng giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế) bố trí nguồn vốn thực hiện. Trường hợp không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng BTL hoặc BLT.

Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay, chủ đầu tư được Thủ tướng giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3, dự án được giao cho ACV làm chủ đầu tư, là các công trình thiết yếu trong cảng, bao gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe, hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và số 2…

Dự án thành phần 4 là các công trình khác, sẽ thực hiện bởi các nhà đầu tư, chủ đầu tư do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì lựa chọn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các dự án thành phần 2, 3, 4 sẽ chỉ được sử dụng vốn của nhà đầu tư, không sử dụng bảo lãnh chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm cùng với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp việc đề xuất với Hội đồng thẩm định nhà nước về nội dung giao ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thực hiện dự án bằng nguồn vốn doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng giao Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV tổ chức thực hiện đầu tư dự án thành phần 3 đúng quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Tin mới lên