Ngân hàng

Agribank 2017: Tiền gửi khách hàng vượt 1 triệu tỷ, nợ xấu thực tế giảm mạnh xuống 4,15%

(VNF) – Một trong những chuyển biến tích cực nhất của Agribank trong năm 2017 là việc nợ xấu thực tế (bao gồm cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng) đã giảm mạnh xuống 4,15%, từ mức 6,38% của năm 2016.

Agribank 2017: Tiền gửi khách hàng vượt 1 triệu tỷ, nợ xấu thực tế giảm mạnh xuống 4,15%

Tiền gửi khách hàng của Agribank hiện đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017.

Theo báo cáo, năm 2017, Agribank ghi nhận 5.066 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20% so với năm 2016.

Đi sâu hơn, tất cả các mảng kinh doanh của Agribank đều ghi nhận chuyển biến tích cực. Mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho Agribank 34.115 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm qua, tăng 20% so với một năm trước đó. Song song, mảng dịch vụ đem về 2.584 tỷ đồng lãi thuần, tăng 20%; mảng kinh doanh ngoại hối đem về 520 tỷ đồng lãi thuần, tăng 4%.

Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 176 tỷ đồng lãi thuần, cải thiện đáng kể so với mức lỗ thuần 80 tỷ đồng năm 2016. Cùng với đó, mảng góp vốn, mua cổ phần đem về 167 tỷ đồng lãi thuần, tăng 82%; hoạt động khác đem về 5.115 tỷ đồng lãi thuần, tăng 19%.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, lãi thuần từ hoạt động khác của Agribank chủ yếu bao gồm thu từ nợ gốc của các khoản nợ đã xử lý rủi ro và thu từ lãi của các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần năm 2017 của Agribank đạt 23.580 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2016. Tuy nhiên, do lượng trích lập dự phòng từ 13.048 tỷ đồng lên 18.514 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế của Agribank tăng với tốc độ thấp hơn, đạt 20%, lên 5.066 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Agribank đạt 1.151.947 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 876.237 tỷ đồng, tăng gần 18%.

Nợ xấu nội bảng của Agribank hiện ở mức 18.000 tỷ đồng, chiếm 2,05% dư nợ tín dụng. Nợ xấu ngoại bảng tại VAMC ở mức 18.993 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 169 tỷ đồng trái phiếu DATC.

Theo tính toán của VietnamFinance, nợ xấu thực tế (bao gồm nợ xấu nội bảng và nợ xấu ngoại bảng) của Agribank hiện ở mức 37.163 tỷ đồng, chiếm 4,15% tổng dư nợ.

Một năm trước đó, nợ xấu thực tế của Agribank ở mức 49.732 tỷ đồng, chiếm 6,38% tổng dư nợ.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2017 của Agribank đạt 53.691 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng ở mức 1.007.850 tỷ đồng; trong đó tiền gửi khách hàng không kỳ hạn chiếm 12,6%.

Tin mới lên