M&A

Bamboo Capital rót thêm 520 tỷ đồng vào Tracodi

(VNF) - Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua vệc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HoSE: TCD) theo phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu TCD.

Bamboo Capital rót thêm 520 tỷ đồng vào Tracodi

Bamboo Capital rót thêm 520 tỷ đồng vào Tracodi

Theo đó, Tracodi sẽ chào bán tổng cộng 50 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 1.000 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo thông báo của Tracodi, tổng cộng 4 nhà đầu tư sẽ tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành này. Trong đó, Bamboo Capital dự kiến mua thêm 26 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự chi là 520 tỷ đồng.

Ba nhà đầu tư còn lại là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong (TPS) đều mua cùng số lượng là 10 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (VFC) mua 4 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu của Bamboo Capital sau đợt chào bán dự kiến là 51,64%; SHS là 4,46%; TPS là 4,68% và VFC là 1,78%.

Thời gian thực hiện phương án chào bán này là trong quý I, II/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về phương án sử dụng vốn, Tracodi cho biết sẽ dùng 200 tỷ đồng để thanh toán tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần TCD Plus; dùng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần BCG Land.

Ngoài ra, Tracodi cũng dự kiến dùng 303 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ các khoản phải trả cho đơn vị/nhà thầu phụ, nhà cung cấp, ngân hàng… liên quan đến việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng và dùng 197 tỷ đồng còn lại để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Được biết, cuối năm 2021 vừa qua, Tracodi đã phát hành hơn 87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới.

Vốn điều lệ của Tracodi tăng gấp đôi lên mức hơn 1744 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, Tracodi đạt mức doanh thu thuần hơn 3.111 tỷ đồng, tăng 9% so với mức thực hiện cả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần, thu về hơn 342 tỷ đồng.

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, trong năm 2022, Tracodi có thể ghi nhận mức doanh thu 4.457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 556 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Bamboo Capital, Mirae Asset cho rằng Tracodi được thừa hưởng những thuận lợi và hậu thuẫn từ công ty mẹ, hỗ trợ cho việc tăng trưởng trong giai đoạn 2-3 năm tới, đặc biệt là thi công những dự án bất động sản và năng lượng tái tạo.

Từ khoá: Bamboo Capital, BCG, Tracodi, TCD,
Tin mới lên