Hồ sơ VNF

Báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(VNF) - UBND TP. HCM vừa tổ chức buổi họp báo để thông tin về những vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại cuộc họp báo này, đại diện Sở Thông tin Truyền thông TP. HCM đã công bố báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Theo báo cáo, về quy hoạch phần đất diện tích khoảng 4,39 ha, khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân thành phố đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng 5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về ranh giới khu đất 4,39ha. Trên cơ sở thống nhất Biên bản tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất 4,39ha, Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập ngay Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 làm Tổ trưởng để nghiên cứu, rà soát hồ sơ bồi thường, điều kiện, hoàn cảnh và đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất

Quý đọc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị Thủ Thiêm tại đây.

Tin mới lên