Tài chính

Bảo hiểm BIC đạt tổng doanh thu 1.810 tỷ đồng năm 2017

(VNF) - Năm 2017, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Bảo hiểm BIC đạt tổng doanh thu 1.810 tỷ đồng năm 2017

Bảo hiểm BIC đạt tổng doanh thu 1.810 tỷ đồng năm 2017.

Báo cáo trước Hội nghị về kết quả kinh doanh của BIC năm 2017, ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC năm 2017 đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2016. 

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với năm ngoái thông qua việc nhận cổ tức từ Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào - Việt (LVI) chuyển về. Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so với năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Năm 2017, BIC đã tiếp tục đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ và đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) với tốc độ tăng trưởng 60%.

Hướng tới năm 2018, BIC đặt mục tiêu đạt: 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 8% so với năm 2017, đồng thời công ty cũng phấn đấu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tin mới lên