Tài chính

Becamex BCE thành lập công ty con vốn 30 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Becamex BCE, HoSE: BCE) vừa thông qua việc thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu là 100%.

Becamex BCE thành lập công ty con vốn 30 tỷ đồng

Becamex BCE thành lập công ty con vốn 30 tỷ đồng.

Theo đó, công ty dự kiến thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại Lô C-5B & C-6B-CN, đường NA4, Khu đô thị Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương.

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí,…

Becamex BCE cũng thông qua danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của công ty và bổ nhiệm thành viên HĐTV tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương. Theo đó, ông Quảng Văn Viết Cương chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Becamex BCE, chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ của công ty. Ông Cương cũng được bồ nhiềm làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Becamex BCE, chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương. Ông Huy cũng đồng thời được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương.

Cùng với đó, ông Nguyễn Kim tiên chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Becamex BCE chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương và là thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương

Công ty cũng thông qua việc ông Đặng Văn Thế giữ chức danh Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhựa Bình Dương.

9 tháng đầu năm 2021, Becamex BCE ghi nhận doanh thu đạt 9,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 92,5% và 85,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 71,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,06 tỷ đồng về 4,75 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 67,7%, tương ứng giảm 1,43 tỷ đồng về 0,68 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,4%, tương ứng giảm 0,33 tỷ đồng về 2,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 108,21 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,54 tỷ đồng, lần lượt giảm 57,1% và tăng 63,9% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2021, Becamex BCE đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 450,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 64,59 tỷ đồng.

Tin mới lên