Tiêu điểm

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Không dùng ngân sách nhà nước để tái cơ cấu DNNN'

(VNF) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) chất vấn Tư lệnh ngành tài chính về tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia tăng nhanh và khó kiểm soát trong phiên chất vấn chiều 30/10. Ông cũng hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Trường hợp doanh nghiệp nhà nước vay mà không trả được nợ thì ai trả?”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Không dùng ngân sách nhà nước để tái cơ cấu DNNN'

Không dùng ngân sách nhà nước để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, theo quy định của Luật Quản lý nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ, nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo phương thức tự vay, tự trả, trong đó nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh thuộc phạm vi nợ công.

Tư lệnh ngành Tài chính chia sẻ, thời gian qua Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nợ công nên đối với nợ nước ngoài Chính phủ chúng ta đã tích cực cơ cấu lại, giảm dần tỷ trọng vay nước ngoài từ 60% năm 2011 xuống còn 40% năm 2018. Trong đó, tỷ lệ nợ nước ngoài của Chính phủ giảm từ 24% GDP cuối 2011 xuống còn 21% năm 2018.

Đối với nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh đã hạn chế cấp bảo lãnh của Chính phủ nên giảm từ 10,9% GDP 2015 xuống còn 8,7% năm 2018. Trong đó bảo lãnh nước ngoài giảm từ 5,9% GDP cuối 2015 còn khoảng 5% cuối năm 2018.

Riêng đối với nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2016 tăng 25,7% so với năm 2015, năm 2017 tăng 39,6% so với năm 2016, đây là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng nợ nước ngoài của quốc gia. Chỉ số nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP là 42%, 44,8% hoặc 48,9% tương ứng các năm 2015, 2016, 2017 và dự kiến cuối năm 2018 là 49,7%, sát ngưỡng 50% như đại biểu đã nêu.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu quan điểm đã được quán triệt trong nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết Quốc hội là không dùng ngân sách nhà nước để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, khoản nợ nước ngoài của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng theo cơ chế tự vay, tự trả là bên vay có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trên tổng số vốn điều lệ được cấp. Trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ có thể thực hiện phá sản theo quy định pháp luật.

Ông cũng dẫn quy định của Chính phủ tại Điều 9, Nghị định 219 năm 2013 rằng Ngân hàng nhà nước được giao quản lý các khoản nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối của nhà nước.

“Hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, đảm bảo chỉ tiêu nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn đã được Quốc hội cho phép”, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Tin mới lên