Thị trường

Bốn doanh nghiệp tại Hà Nội bị đề nghị điều tra, xác minh vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với 04 doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài.

Bốn doanh nghiệp tại Hà Nội bị đề nghị điều tra, xác minh vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Cụ thể 4 doanh nghiệp gồm 04 công ty cổ phần: Xây dựng và Kỹ thuật Thuận Thành; Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ; Cơ khí Xây dựng 121 - CIENCO 1; Công trình Giao thông 116 - CIENCO 1.

Theo BHXH Hà Nội, 4 doanh nghiệp nói trên đều là những doanh nghiệp có số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN lớn, thời gian kéo dài và đều đã bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị trên cũng đã được Liên ngành Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố và BHXH Thành phố mời đến làm việc, thông báo sai phạm và có văn bản yêu cầu đơn vị khắc phục.

Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị vẫn không khắc phục, không chấp hành yêu cầu của Liên ngành, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo ước tính, tổng số tiền các doanh nghiệp nợ BHXH trên 37,4 tỷ đồng, kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của hàng trăm lao động.

Tính đến hết tháng 10/2019, công ty cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Thuận Thành nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 874 triệu đồng; công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ có số tiền nợ hơn 1,5 tỷ đồng; công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng 121 - CIENCO 1 nợ trên 18,7 tỷ đồng và công ty cổ Phần Công trình Giao thông 116 - CIENCO 1 nợ BHXH, BHYT, BHTN hơn 16,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, các đơn vị này chưa có lần nào chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính lần lượt vào các ngày 03/5/2018, 29/8/2018, 02/8/2018 và 23/01/2019.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn, BHXH Thành phố đề nghị Công an Thành phố vào cuộc điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật các doanh nghiệp nêu trên.

Tin mới lên