Tài chính

CEO Group: Thoát lỗ 5 quý liên tiếp nhờ doanh thu tài chính, dòng tiền kinh doanh âm nặng

(VNF) - Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HoSE: CEO) đã có một năm 2021 đầy cảm xúc khi cổ phiếu tăng như vũ bão, trái ngược với tình cảnh kinh doanh bết bát trong 3 quý đầu. Quý IV/2021, CEO tiếp tục gây xúc cảm mạnh khi đột ngột báo lãi lớn, nhờ sự đột biến của doanh thu tài chính.

CEO Group: Thoát lỗ 5 quý liên tiếp nhờ doanh thu tài chính, dòng tiền kinh doanh âm nặng

CEO Group: Thoát lỗ 4 quý liên tiếp nhờ doanh thu tài chính, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Quý IV/2021, doanh thu thuần hợp nhất của CEO đạt 495 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng, giảm 20%.

Sự sụt giảm doanh thu thuần của CEO không có gì ngạc nhiên vì “năm qua đều thế”. Điều đáng ngạc nhiên là doanh thu tài chính quý IV đạt tới 302 tỷ đồng, tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ “lãi từ khoản đầu tư” 297 tỷ đồng (không được công ty này thuyết minh rõ).

Khoản doanh thu tài chính đột biến đã cứu nguy cho CEO thoát khỏi cảnh thua lỗ quý thứ 5 liên tiếp, bởi lợi nhuận gộp chỉ đủ trang trải cho các loại chi phí (trong đó chi phí lãi vay tăng hơn 2 lần, đạt 50 tỷ đồng).

Kết thúc quý IV, CEO báo lãi trước thuế 289 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần; lãi sau thuế 305 tỷ đồng, tăng ấn tượng so với khoản lỗ 580 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của CEO đạt 902 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, giảm 67%. Nhờ doanh thu tài chính trong quý IV tăng vọt, CEO có lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 119 tỷ đồng và lãi sau thuế 82 tỷ đồng (tăng ấn tượng so với khoản lỗ 103 tỷ đồng năm trước đó).

Như vậy có thể thấy, dù đã thoát lỗ, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi của CEO vẫn chưa được cải thiện là bao.

Về tài sản, tại ngày kết thúc năm 2021, tổng tài sản của CEO đạt 7.040 tỷ đồng, giảm khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là tiền và tương đương tiền tăng khá, đạt 309 tỷ đồng, trong đó: tiền tại quỹ là 20 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 171 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng là 117 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 847 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ, đạt 606 tỷ đồng. Giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho về cơ bản không đáng lo ngại. Tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của CEO đã tăng lên 50 tỷ đồng (so với mức 33 tỷ đồng đầu năm).

Giá trị tài sản của CEO tập trung lớn nhất vào khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn, đạt 2.121 tỷ đồng, gồm: tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habour City 2.048 tỷ đồng và khu du lịch Green Hotel & Resort 51 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 đạt 3.506 tỷ đồng, giảm tương ứng với giá trị tài sản. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn của CEO đạt 831 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ vay dài hạn đạt 906 tỷ đồng, giảm 36%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 3.534 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, CEO không chịu áp lực về hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng như khả năng thanh toán.

Dòng tiền cho thấy rõ điều này. Lưu chuyển tiền thuần cả năm 2021 của CEO dương 80 tỷ đồng, giúp gia tăng lượng tiền và tương đương tiền ở mức khá dồi dào (đã nói ở trên). Tuy nhiên, một cách cơ bản, CEO vẫn đang lệ thuộc vào vốn vay, với dòng tiền vay – trả năm 2021 đạt lần lượt 1.608 tỷ đồng và 1.814 tỷ đồng.

Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của CEO âm tới 155 tỷ đồng (năm ngoái dương 282 tỷ đồng), do sự gia tăng của các khoản phải thu và chi phí lãi vay. Để bù đắp dòng tiền, bên cạnh đi vay, CEO đã hạn chế mua sắm tài sản và rút vốn về, thể hiện ở việc thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác (thu về 227 tỷ đồng) và thu hồi đầu tư góp vốn đơn vị khác (420 tỷ đồng).

Tin mới lên