Tài chính

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đăng ký mua vào cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital (BCG) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BCG, nếu giao dịch thành công sẽ nâng sở hữu từ 22,97% lên thành 23,71% vốn điều lệ tại Bamboo Capital, giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 23/01/2021.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, vợ ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu BCG, nếu giao dịch thành công bà Linh sẽ nâng sở hữu từ 2,31% lên thành 2,38% vốn điều lệ tại Bamboo Capital, giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/12/2020 đến 16/01/2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, BCG ghi nhận doanh thu đạt 1.688,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 103,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 79,3% và giảm 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19% lên 22% nhưng biên lợi nhuận ròng giảm từ 13,6% về còn 6,1%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 56,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 1.913 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 184 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2019. Bước sang năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5 lần lên 917 tỷ đồng, kỳ vọng trên dựa vào các dự án năng lượng mặt trời và bất động sản sẽ có điểm rơi doanh thu vào năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu BCG tăng 700 đồng lên 11.350 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên