Tài chính

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Coteccons đạt 882 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm nặng, lên đến (-) 1.452 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần của Coteccons đạt 12.613 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, việc tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng đáng kể từ 91,6% lên 93,3% đã khiến lợi nhuận gộp của Coteccons giảm 3,6%, xuống còn 849 tỷ đồng.

Trong kỳ, Coteccons ghi nhận 163 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 9% so với nửa đầu năm 2017 và tiếp tục không ghi nhận chi phí tài chính do gần như Coteccons không vay nợ.

Đáng chú ý, Coteccons ghi nhận lãi đột biến từ công ty liên kết với 64,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, gấp tới 13 lần cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, “ông trùm” xây dựng này cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác lên đến 64,9 tỷ đồng (chủ yếu là do hoàn nhập chi phí công trình), tăng 64%.

Kết thúc nửa đầu năm 2018, Coteccons ghi nhận 882 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 1,1% so với nửa đầu năm 2017.

Một điểm khác rất đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Coteccons là việc dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty này âm rất nặng trong 6 tháng đầu năm 2017, lên đến (-) 1.452 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, con số là (+) 585 tỷ đồng.

Đi sâu thêm, nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh của Coteccons âm nặng là do các khoản phải thu tăng mạnh (680 tỷ đồng), còn các khoản phải trả thì giảm rất mạnh (1.345 tỷ đồng).

Đây là thông tin kém tích cực, cho thấy “sức khỏe” tài chính của Coteccons có phần xấu đi. Điều này có thể buộc Coteccons phải rút lượng tiền gửi “khổng lồ” đang có để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thậm chí nếu tình hình xấu hơn, không loại trừ khả năng Coteccons buộc phải vay nợ để bù đắp dòng tiền, trong khi “triết lý” của công ty này trước nay là không vay nợ.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Coteccons đạt 15.325 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Coteccons tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn với 6.980 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng với 3.934 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của Coteccons ở mức 7.608 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 7.717 tỷ đồng, giảm gần 10%.

Tin mới lên