Tài chính

Coteccons: Quý II doanh thu giảm 36%, lãi sau thuế giảm 71%

(VNF) - Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2021 với sự suy giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận.

Coteccons: Quý II doanh thu giảm 36%, lãi sau thuế giảm 71%

Coteccons: Quý II doanh thu giảm 36%, lãi sau thuế giảm 71%

Cụ thể, quý II/2021, doanh thu thuần của CTD đạt 2.550 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 134,7 tỷ đồng, giảm 44,7% Biên lãi gộp vì vậy giảm từ 6,1% xuống còn 5,3%.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 47 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý tăng tới 72% (lên 122 tỷ đồng). Cộng với việc ghi nhận khoản lỗ 7,5 tỷ đồng trong công ty liên doanh liên kết, CTD báo lãi trước thuế chỉ 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 199 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, lãi sau thuế đạt 44,8 tỷ, giảm tới 71,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Giải trình về kết quả này, CTD cho biết, việc lợi nhuận suy giảm là kết quả của việc chịu ảnh hưởng bất lợi từ nền kinh tế vốn đã khó khăn từ 2020. Qua năm 2021, diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực bất động sản – xây dựng.

Việc chi phí quản lý tăng tới 72% là do trong năm 2021, CTD trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi. Ngoài ra, tập đoàn còn trích trước chi phí phải trả cho cán bộ nhân viên tương ứng với các khoản lương bổ sung và các khoản thưởng sẽ chi vào cuối năm theo thời gian làm việc thực tế đến thời điểm báo cáo, thay vì ghi nhận chi phí treo thực tế tại thời điểm phát sinh so với trước đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của CTD đạt 5.119 tỷ đồng, giảm 32%; lãi trước thuế đạt 128 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng dương 220 tỷ đồng, nhưng dòng tiền đầu tư âm 786 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 178 tỷ đồng dẫn đến tiền và tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2021 giảm khoảng một nửa, xuống còn 652 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của CTD đạt 13.576 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự tăng lên của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đạt 3.015 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu kỳ. Đây là lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng – 1 năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn có sự suy giảm nhẹ xuống 6.963 tỷ đồng, giảm 9%; tồn kho giảm 5%, xuống 1.419 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 là 5.230 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn chiếm đa số với 5.225 tỷ đồng. CTD không ghi nhận khoản nợ vay trong kỳ, tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy công ty đã vay 338 tỷ đồng và đã tất toán với khoản lãi phải trả 950 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu của CTD tại cùng thời điểm đạt 8.345 tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu kỳ.

Từ khoá: Coteccons, CTD,
Tin mới lên