Tài chính

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Lãi sau thuế quý III giảm gần 10%, đạt hơn 114 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC, HoSE: SCS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III của SCSC đều sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng so với quý II năm nay, các chỉ số tài chính đã có sự tăng trưởng nhẹ.

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS): Lãi sau thuế quý III giảm gần 10%, đạt hơn 114 tỷ đồng

Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn: Lãi sau thuế quý III giảm gần 10%, đạt hơn 114 tỷ đồng

Doanh thu của SCSC đạt hơn 167 tỷ đồng trong quý III/2020, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Dù giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ 3% nhưng biên lãi gộp của SCSC vẫn duy trì ở mức 78%, không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý III/2020 đạt hơn 130 tỷ đồng (giảm 12% so với quý III/2019).

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 7,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền cho vay. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III của SCSC đạt hơn 114 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. 

Dù doanh thu và lợi nhuận trong quý III của SCSC đều sụt giảm quanh mức 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với quý II/2020 thì các chỉ số tài chính đã có phần nhích nhẹ, kỳ vọng cho việc lấy lại đà tăng trưởng trong quý IV. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của SCSC lần lượt đạt hơn 495 tỷ đồng và hơn 335 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 9% và hơn 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, SCSC đã hoàn thành 75% kế hoạch về doanh thu và 80% kế hoạch về lợi nhuận. Nếu hoạt động kinh doanh của SCSC trong quý IV tới đây vẫn duy trì được như trong kỳ vừa qua thì công ty này có thể kỳ vọng hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của SCSC tại thời điểm kết quý III/2020 tăng nhẹ 6% so với đầu năm, đạt giá trị 1.141 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 24%, lên gần 517 tỷ đồng.

Trong quý III, SCSC đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông, ghi nhận trong báo cáo tài chính khoản mục cổ tức đã trả cho chủ sở hữu là hơn 253 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức, tổng nợ phải trả của SCSC tại thời điểm chốt quý III giảm hơn 75% so với thời điểm chốt quý II, ghi nhận 84,5 tỷ đồng. So với đầu năm 2020, con số này đã tăng hơn 22%.

Vừa qua, HĐQT SCSC đã thông qua việc bổ nhiệm nhân sự là ông Mai Xuân Cảnh vào vị trí thành viên HĐQT thay cho ông Phạm Bích Vượng. Đồng thời, ông Mai Xuân Cảnh cũng là người đại diện cho phần vốn của Quân chủng Phòng không Không quân – Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 tại SCSC.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn được thành lập năm 2008, chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2017 với giá tham chiếu là 52.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2018, cổ phiếu SCS hủy giao dịch trên sàn UPCoM và chuyển sang sàn HoSE với giá tham chiếu là 174.105 đồng/cổ phiếu. SCSC chủ yếu cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa quốc tế, hàng hóa nội địa, dịch vụ kho lạnh, cho thuê sân đậu.  

Ba cổ đông lớn của SCSC hiện là Công ty Cổ phần Gemadept với tỷ lệ nắm giữ là 36,73%, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nắm giữ 14,94% và PYN Elite Fund nắm giữ 6,12%.

Tin mới lên