Thị trường

Doanh nghiệp kêu 'trở tay' không kịp với thông tư

Vasep cho biết hồi tháng 2/2019, Hiệp hội có kiến nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn việc hàng nghìn container nguyên liệu cá ngừ nhập khẩu gián tiếp qua cảng trung chuyển bị ùn ứ tại cảng, không được kiểm dịch để thông quan.

Doanh nghiệp kêu 'trở tay' không kịp với thông tư

Doanh nghiệp kêu 'trở tay' không kịp với thông tư.

Bởi theo Thông tư 36 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ này ban hành, các lô hàng thủy sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, chuyển tải tại các cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam phải cung cấp kèm theo lô hàng “Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp”.

Trong đó, nội dung xác nhận có: tên, số đăng ký, quốc gia treo cờ của tàu đánh bắt và tàu vận chuyển; tên loại sản phẩm thủy sản, số lượng, thời gian bốc dỡ, địa điểm bốc dỡ, điều kiện lưu giữ sản phẩm… Tuy nhiên, nhiều cảng trung chuyển của các quốc gia đều từ chối xác nhận, hoặc xác nhận không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trên.

Theo Vasep, thực tế các doanh nghiệp nhận được thông tin về Thông tư 36 (ngày 25/12/2018) quá trễ, hầu hết nhận được khi đã cận ngày hoặc đã qua ngày Thông tư có hiệu lực. Thông tư 36 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/2/2019, nhưng Hiệp hội Vasep và hầu hết các doanh nghiệp chỉ được biết trong khoảng 11-15/2/2019.

Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp đều đã ký hợp đồng mua nguyên liệu trước đó, thậm chí nhiều tháng trước thời điểm Thông tư 36 có hiệu lực, nên khi các container về Việt Nam đều không cập nhật được các quy định mới của thông tư nói trên.

Vasep đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho phép có giai đoạn chuyển tiếp để thực thi Thông tư 36 cho đến hết ngày 31/3/2019 để giải quyết tình trạng ùn ứ ách tắc tại cảng hiện nay, cũng như tạo điều kiện để giải quyết các lô hàng đã ký hợp đồng và xuất bến trong nửa đầu tháng 2/2019.

Vasep cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp việc cho đánh giá thêm kết hợp việc khảo sát thực trạng tại các quốc gia có cảng trung chuyển về hiện trạng cấp “Giấy xác nhận” chuyển tải ở các quốc gia này. Từ đó, xem xét tháo gỡ, sửa đổi quy định tại thông tư 36 nói trên một cách phù hợp nhất.

Tin mới lên