Tài chính

Doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng: Nếu chây ì sẽ cưỡng chế

(VNF) - Tổng cục Thuế vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên cho các cục thuế và yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải tiến hành thông báo, thực hiện cưỡng chế nếu doanh nghiệp cố tình chây ì.

Doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng: Nếu chây ì sẽ cưỡng chế

Doanh nghiệp nợ thuế trên 5 triệu đồng sẽ bị cưỡng chế nếu chây ì

Tổng cục Thuế cho biết, để giảm số nợ thuế xuống mức 5% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN), bên cạnh việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế chi tiết cho các Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế để thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN cụ thể cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế, đến từng cán bộ lãnh đạo và từng công chức chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng doanh nghiệp.

Như VietnamFinance đã đưa tin, ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết toàn ngành Thuế sẽ nỗ lực phấn đấu để tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018. Đặc biệt, ngành sẽ cũng phấn đấu để số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm tuyệt đối so với thời điểm 31/12/2017.

Ngoài ra, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, đơn vị này sẽ xử lý dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017. Theo đó, Tổng cục thuế sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ì nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của NSNN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ tổ chức rà soát toàn bộ các khoản nợ không còn đối tượng để thu, qua đó phân loại các trường hợp nợ thuế và đề xuất biện pháp xử lý nợ phù hợp...

Trước đó, trong công văn giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố mới đây, Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu Cục Thuế các tỉnh thu tối thiểu 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày tính đến thời điểm 31/12/2017 (tổng số tiền thuế nợ không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017 trước ngày 31/3/2018.

Được biết, trong năm 2017, toàn ngành đã đôn đốc thu nợ đọng được 44.773 tỷ đồng và đạt 89,9% số tiền nợ thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2017 là 73.145 tỷ đồng, giảm 2.108 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016: tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 26.002 tỷ đồng, giảm 5.727 tỷ đồng so với 31/12/2016.

Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 31.469 tỷ đồng, tăng 5.997 tỷ đồng với 31/12/2016.

Tin mới lên