Tài chính

Tổng cục Thuế: Nợ thuế năm 2018 sẽ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

(VNF) - Tổng cục Thuế phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018. Đặc biệt, số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm tuyệt đối so với thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế: Nợ thuế năm 2018 sẽ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

Ngành Thuế đặt mục tiêu số nợ thuế năm 2018 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách

Số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước

Nói về mục tiêu cụ thể của ngành Thuế trong việc thu hồi nợ thuế, ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết toàn ngành Thuế sẽ nỗ lực phấn đấu để tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018. Đặc biệt, ngành sẽ cũng phấn đấu để số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 giảm tuyệt đối so với thời điểm 31/12/2017.

Ngoài ra, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, đơn vị này sẽ xử lý dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017. Theo đó, Tổng cục thuế sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ì nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ tổ chức rà soát toàn bộ các khoản nợ không còn đối tượng để thu, qua đó phân loại các trường hợp nợ thuế và đề xuất biện pháp xử lý nợ phù hợp...

Giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cán bộ thuế

Ông Toản cũng cho biết thêm để công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng cục thuế. Đồng thời yêu cầu các cục thuế phân bổ, giao tới từng lãnh đạo cục thuế, trưởng phòng nợ, các chi cục trưởng, đội trưởng, từng cán bộ để thu hồi kịp thời số tiền nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước và không để phát sinh nợ mới.

Được biết, trong công văn giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 tới cục thuế các tỉnh, thành phố mới đây, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục thuế các tỉnh thu tối thiểu 97% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày tính đến thời điểm 31/12/2017 (tổng số tiền thuế nợ không bao gồm tiền thuế nợ của các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng tại thời điểm 31/12/2017 trước ngày 31/3/2018.

Được biết, trong năm 2017, toàn ngành đã đôn đốc thu nợ đọng được 44.773 tỷ đồng và đạt 89,9% số tiền nợ thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2017 là 73.145 tỷ đồng, giảm 2.108 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016: tiền nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 26.002 tỷ đồng, giảm 5.727 tỷ đồng so với 31/12/2016.

Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 31.469 tỷ đồng, tăng 5.997 tỷ đồng với 31/12/2016.

Tin mới lên