Tài chính

Đông Hải Bến Tre: Lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với mức lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng hoàn thành 75% kế hoạch cả năm.

Đông Hải Bến Tre: Lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng

Đông Hải Bến Tre: Lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng

Doanh thu quý II của Đông Hải Bến Tre đạt hơn 1.080 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ sản lượng sản xuất và giá giấy bán ra tăng. Biên lãi gộp tăng nhẹ thêm 1,5 điểm phần trăm lên 16,22%. Lợi nhuận gộp quý II đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh ở mức 83%.

Chi phí tài chính giảm gần 59% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do công ty đã trả hết các khoản nợ vay trung hạn và lãi suất vay ngắn hạn giảm.

Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt ở mức 50% và 76%, đạt tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí vận chuyển và tăng các khoản thuê ngoài phục vụ cho công tác quản lý, ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

Chốt quý II, Đông Hải Bến Tre báo lãi trước thuế cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đạt 136 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng trưởng 61%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Đông Hải Bến Tre lần lượt đạt 2.097 tỷ đồng và 301 tỷ đồng, tương ứng tăng 59% và tăng 78% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Đông Hải Bến Tre đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và tăng 1,8% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 2 quý đầu năm, Đông Hải Bến Tre đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quy mô tài sản của Đông Hải Bến Tre tính đến ngày 30/6/2021 đạt hơn 2.622 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn đều tăng hơn 21%, lần lượt đạt 382 tỷ đồng và 685 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn tại thời điểm cuối quý II là hơn 384 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, Đông Hải Bến Tre đã giải quyết xong nợ vay dài hạn. Tại thời điểm đầu năm, công ty ghi nhận 145 tỷ đồng nợ vay dài hạn, cuối quý I ghi nhận 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền chảy ra để trả nợ gốc vay của Đông Hải Bến Tre là hơn 1.088 tỷ đồng.

Cổ phiếu DHC mở cửa phiên 30/7 ở mức giá 83.700 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.600 tỷ đồng.

Tin mới lên