Tài chính

DTG miễn chào mua công khai với BCG và tăng vốn gấp 4 lần

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (UPCoM: DTG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ 10/6 đến 24/6.

DTG miễn chào mua công khai với BCG và tăng vốn gấp 4 lần

Dược phẩm Tipharco (DTG) miễn chào mua công khai với Bamboo Capital (BCG) và tăng vốn gấp 4 lần

Đầu tiên, Công ty trình cổ đông kế hoạch miễn chào mua công khai đối với CTCP Bamboo Capital (mã BCG – sàn HOSE) để nâng sở hữu đạt từ 25% trở lên và bên chuyển nhượng là bà Hồ Thị Thùy Dung với số lượng dự kiến 1.327.000 cổ phiếu.

Thứ hai, Công ty trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 1:3, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm quyền mua mới 3 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu chào bán thành công, vốn điều lệ sẽ tăng thêm từ 63,2 tỷ đồng lên 252,6 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III, quý IV/2022.

Được biết, Công ty dự kiến huy động 189,5 tỷ đồng trong đợt chào bán sắp tới. Trong đó, tiền huy động dự kiến dùng 139,5 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động (thanh toán các khoản nợ vay đến hạn, hợp đồng mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác...); 30 tỷ đồng đầu tư góp vốn bổ sung vào CTCP Dược Tesla để mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm; và 20 tỷ đồng đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát; ban hành Quy chế Công bố thông tin.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 31/3/2022, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital được bầu làm Chủ tịch HĐQT tại Dược phẩm Tipharco.

Tipharco chưa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022. Trong ĐHĐCĐ năm 2022, Tipharco đặt mục tiêu doanh thu 260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và 985% so với năm 2021. Kết quả kinh doanh sơ bộ quý I/2022 khá khả quan khi doanh thu đạt 63 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/6, cổ phiếu DTG giao dịch giá tham chiếu 23.800 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên