Tài chính

Dược Hậu Giang báo lãi tăng 6,3% trong quý II/2020

(VNF) - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu gần 820 tỷ đồng giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 6,3%, đạt mức 185,7 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang báo lãi tăng 6,3% trong quý II/2020

Dược Hậu Giang báo lãi tăng 6,3% trong quý II/2020

Theo DHG, đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn tới biện pháp giãn cách xã hội trong tháng 4 và tháng 5, đã khiến doanh thu công ty sụt giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó phù hợp đã giúp lợi nhuận trước thuế quý II/2020 của DHG tăng trưởng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DHG đạt 1.678 tỷ đồng doanh thu và 362 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 3,7% và tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, DHG đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30%. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, DHG đã hoàn thành 43,4% kế hoạch doanh thu và 55,8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới ngày 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.297 tỷ đồng, tăng trưởng 3,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.891 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản của doanh nghiệp; tồn kho là 953 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản của doanh nghiệp; tài sản cố định là 885,5 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản.

Tin mới lên