Tài chính

Đường Quảng Ngãi: Kế hoạch lợi nhuận đi lùi, muốn phát hành tối đa hơn 7 triệu ESOP

(VNF) - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) dự kiến trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 13% so với năm 2020.

Đường Quảng Ngãi: Kế hoạch lợi nhuận đi lùi, muốn phát hành tối đa hơn 7 triệu ESOP

Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 13% trong năm 2021.

Theo tài liệu ĐHCĐ, ban lãnh đạo Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 19% so với mức thực hiện năm 2020. Trái ngược, lợi nhuận sau thuế mục tiêu giảm 13%, dự kiến thu về 913 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 sẽ chi trả tối thiểu là 15%.

Trong năm 2021, Đường Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án mở rộng nâng công suất nhà máy đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày, dự án nhà máy điện sinh khối An Khê, dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE với công suất 1.000 tấn đường/ngày.

Ngoài ra, Đường Quảng Ngãi cũng cho biết sẽ đầu tư máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ cho mảng bánh kẹo, tập trung phát triển, mở rộng ngành hàng sữa đậu nành và những dòng sản phẩm dinh dưỡng khác có nguồn gốc đậu nành.

Một nội dung quan trọng sẽ được trình ĐHCĐ Đường Quảng Ngãi là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh, Đường Quảng Ngãi dự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương gần 3,6 triệu cổ phiếu) nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty này tăng từ 20%-30% so với năm 2020.

Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của Đường Quảng Ngãi tăng trên 30%, công ty sẽ nâng tỷ lệ phát hành ESOP lên 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương hơn 7,1 triệu cổ phiếu).

Các cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ thời điểm phát hành. Vốn huy động được sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Năm 2020, Đường Quảng Ngãi ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.702 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.052 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 18%.

Dù có phần kém sắc so với kết quả thu được trong năm 2019, nhưng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Đường Quảng Ngãi đạt được trong năm 2020 đều vượt kế hoạch do ban lãnh đạo công ty này đề ra.

Cổ tức năm 2020 đã được Đường Quảng Ngãi thực hiện tạm ứng 10% bằng tiền mặt qua 2 đợt vào tháng 9/2020 và tháng 3/2021. Phần cổ tức còn lại sẽ được Đường Quảng Ngãi chi trả vào ngày 29/4 tới đây. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 16/4/2021.

Với hơn 356 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền mà Đường Quảng Ngãi phải trích ngân sách cho đợt cổ tức tới là hơn 530 tỷ đồng.

Cổ phiếu QNS của Đường Quảng Ngãi mở cửa phiên 15/3/2021 ở mức giá 42.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 15.100 tỷ đồng.

Tin mới lên