Tài chính tiêu dùng

EVNFinance được bổ sung thêm nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có Quyết định số 298/QĐ-NHNN bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance).

EVNFinance được bổ sung thêm nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

Ảnh minh họa.

Theo đó, EVNFinance được sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 6.2 khoản 6 Điều 1 Giấy phép thành lập thành Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Trước đó, vào tháng 10/2017, EVNFinance cũng đã sửa đổi trong Giấy phép thành lập và chuyển sang "Kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định".

Vào tháng 1/2015, Thống đốc NHNN cũng đã chấp thuận sửa đổi Giấy phép, cấp cho EVNFinance: Về huy động vốn: Nhận tiền gửi của tổ chức; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của các tổ chức; Về các hoạt động khác: Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

EVNFinance có trách nhiệm: (i) Thực hiện nội dung hoạt động nêu tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; (ii) Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính số 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho EVNFinance.

EVNFinance hiện có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, là một trong số các công ty tài chính có quy mô vốn lớn nhất hiện nay.

Quy mô tổng tài sản của định chế tài chính này đến cuối năm 2017 xấp xỉ 19.342 tỷ đồng. Năm 2017, nhờ tăng mạnh khoản thu từ mua bán chứng khoán, lợi nhuận sau thuế của EVNFinance đạt hơn 180 tỷ đồng; EPS cả năm xấp xỉ 722 đồng.

Tin mới lên