Thị trường

EVN sẽ thoái vốn tại EVN Finance, IPO các GENCO

(VNF) - Nguồn tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp theo Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6 mới đây.

EVN sẽ thoái vốn tại EVN Finance, IPO các GENCO

EVN tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Cụ thể, thực hiện các chỉ đạo về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đã yêu cầu 9 Tổng công ty trực thuộc xây dựng đề án sắp xếp, tái cơ cấu các Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở nội dung Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016-2020 đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020", Hội đồng thành viên EVN cũng đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-HĐTV về việc triển khai thực hiện Quyết định này trong toàn Tập đoàn. 

EVN cho biết, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét, phê duyệt danh mục các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn sẽ được EVN thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt chính thức. 

Đối với việc thoái vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance), EVN đã nghiên cứu phương án thoái toàn bộ vốn tại Công ty này. Ngày 26/5 vừa qua, Bộ Công Thương có Văn bản số 4680/BCT-BĐMDN gửi EVN về việc giá khởi điểm bán đấu giá EVNFinance. Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương, ngày 9/6/2017, EVN đã phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của EVN tại EVNFinance. 

Hiện nay, EVN đang tiếp tục triển khai thủ tục xin Giấy phép tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, đồng thời chuẩn bị đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các bước thoái vốn theo quy định. Dự kiến việc hoàn thành thoái vốn sẽ được tiến hành trong các tháng cuối năm 2017.

Trong khi đó, đối với mảng phát điện, EVN sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, EVN đang chuẩn bị các thủ tục cho việc IPO GENCO 3 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và dự kiến chuyển thành Công ty cổ phần trong năm 2017. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa GENCO 1 và 2 theo quy định, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. 

Về việc sắp xếp, thoái vốn EVN tại các công ty cổ phần, Tập đoàn tiếp tục thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính (1 đơn vị), cơ khí (2 đơn vị), phát điện (2 đơn vị; trong đó Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 sẽ thoái vốn sau khi hoàn thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3) kèm theo lộ trình thực hiện cụ thể. 

Đối với các đơn vị tư vấn, EVN chỉ giữ lại 2 đơn vị là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 và thoái toàn bộ vốn tại 2 đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4. 

Đồng thời, EVN sẽ chỉ đạo các Tổng công ty xây dựng kế hoạch thoái vốn và danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 phù hợp với tiêu chí tại Quyết định số 58/QĐ-TTg. 

Cùng với việc tách bạch hạch toán và bộ máy tổ chức giữa công tác vận hành hệ thống điện và dịch vụ, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và đánh giá đúng công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, EVN còn tiếp tục nắm giữ và sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo hướng hình thành các Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp trong EVN theo lộ trình.

Tin mới lên