Tài chính

FPT sẽ chốt quyền cổ tức 30% trong tháng 6 tới

(VNF) - Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

FPT sẽ chốt quyền cổ tức 30% trong tháng 6 tới

FPT sẽ chốt quyền cổ tức 30% trong tháng 6 tới

Theo đó, FPT sẽ trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Với hơn 914 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến phải chi hơn 914 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận cho cổ đông.

Cùng với đó, công ty này cũng triển khai phát hành hơn 182 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 20% (5:1), cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Theo thông báo của FPT, công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức trong tháng 6 và chi trả cổ tức trong tháng 7.

Được biết, FPT vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu đã phân phối là hơn 4,5 triệu đơn vị cho 171 người lao động.

Về tình hình kinh doanh, sau 3 tháng đầu năm, FPT ghi nhận 9.730 tỷ đồng doanh thu và 1.779 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trưởng 28,3% và 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với động lực chính tới từ mảng công nghệ và viễn thông.

Trong quý I, FPT ghi nhận 7 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 7.057 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ chuyển đổi số của FPT cũng ghi nhận sức tăng trưởng mạnh, đạt 96,2% so với cùng kỳ, đạt 1.648 tỷ đồng, tập trung vào các công nghệ mới như diện toán đám mây (tăng trưởng 308%), AI/Phân tích dữ liệu (tăng trưởng 200%), Low code (tăng 137%)…

Tựu trung, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài của FPT đạt 4.111 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 667 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,7% và 34,9% so với cùng kỳ.

Tại thị trường trong nước, dịch vụ công nghệ thông tin của FPT cũng ghi nhận 1.481 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 50,3% và 75,5% so với cùng kỳ. Trong đó, hệ sinh thái Made by FPT ghi nhận 271 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 104% so với cùng kỳ.

Qúy I/2022, mảng viễn thông của doanh nghiệp này cũng ghi nhận 3.471 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,7% và 701 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ truyền hình trả tiền tiếp tục gia tăng, góp phần cải thiện biên lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông từ 18,7% lên 19,1%.

Trong khi đó, mảng giáo dục duy trì tăng trưởng ổn định nhờ kết quả tuyển sinh tốt. Doanh thu quý I/2022 đạt 961 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Với sự tăng trưởng về số người học, mảng giáo dục được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo nguồn nhân lực cho FPT trong dài hạn.

Tin mới lên