Tài chính

FPT thanh toán cổ tức còn lại năm 2020, tổng tỷ lệ 25%

(VNF) - Ngày 2/6 tới, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) dự kiến chốt quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu.

FPT thanh toán cổ tức còn lại năm 2020, tổng tỷ lệ 25%

FPT thanh toán cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 25%

Trong đó, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày 1/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và FPT sẽ thanh toán vào ngày 16/6.

Ước tính, với hơn 789,11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ phải chi khoảng 790 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào tháng 9/2020.

Ngoài ra, FPT dự kiến phát hành hơn 118,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020. Tính chung cả 2 đợt, FPT dự kiến chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 35%, trong đó 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Năm 2021, FPT đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, tăng 16,4% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, tăng 18%. Trong đó, lợi nhuận khối công nghệ đạt 2.720 tỷ đồng; khối viễn thông đạt 2.380 tỷ đồng; khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 1.110 tỷ đồng.

Với kết quả ước tính khả quan, FPT tiếp tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 20%.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần của FPT đạt 7.586 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.397 tỷ đồng, tăng 22% và đạt 22,5% kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/5, cổ phiếu FPT giảm 1,8% xuống giá 93.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt hơn 3,2 triệu đơn vị.

Tin mới lên