Thị trường

Gần 50% doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương

Gần 50% doanh nghiệp được khảo sát không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi. Đây là các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin; tài chính/ngân hàng/bảo hiểm và xuất nhập khẩu.

Gần 50% doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương

Doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương

Đối mặt với “cơn bão” COVID-19 lần thứ 4, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn cố gắng duy trì hoạt động và nguồn nhân lực của mình. Tỷ lệ doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi năm 2021 cao hơn năm 2020. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng cầm cự bằng cách giảm lương và phúc lợi thay vì cắt giảm nhân sự.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo về “Thị trường lao động trong làn sóng COVID-19 thứ 4: Thực trạng và hướng đi” do Navigos Group công bố.

Tỷ lệ giữ nguyên nhân sự cao hơn 2020

Theo khảo sát, khoảng 49,9% doanh nghiệp không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi đồng thời có khoảng 11,6% doanh nghiệp tiếp tục gia tăng tuyển dụng trong thời điểm này; 3% doanh nghiệp đã tạm thời dừng hoạt động; 9,4% doanh nghiệp đã chọn cắt giảm nhân sự và cắt giảm lương; 7,3% đã cắt giảm nhân sự nhưng vẫn giữ nguyên lương, phúc lợi và 18,9% chọn cắt giảm lương, phúc lợi.

Tỷ lệ gần 50% không cắt giảm nhân sự và giữ nguyên lương, phúc lợi của năm 2021 cao hơn so với năm 2020 là 43,2%. Đây chủ yếu là các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin; tài chính/ngân hàng/bảo hiểm và xuất nhập khẩu. 

Dựa trên khảo sát về mức độ tăng trưởng về tuyển dụng tại các doanh nghiệp trong thời gian này, Hà Nội có tỷ lệ tăng trưởng cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt là 50% và 45,2%. Sự sụt giảm của Thành phố Hồ Chí Minh là do thành phố này đã thực hiện giãn cách xã hội với chỉ thị 15 và 16 kéo dài hơn so với Hà Nội.

Đặc biệt, ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đều có sự tăng trưởng lớn nhất về tuyển dụng nhân sự.

Bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động ổn định, khoảng 3% doanh nghiệp phải dừng hoạt động bởi ảnh hưởng của COVID-19 tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng/khách sạn/du lịch và giáo dục/đào tạo; xây dựng/kiến trúc; gia công/chế biến/sản xuất… Với quyết định dừng hoạt động, có thể thị trường tuyển dụng trong các lĩnh vực này sẽ có nhiều biến động hơn trong thời gian tới.

Tại những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 buộc phải cắt giảm nhân sự, nhiều doanh nghiệp có xu hướng giữ chân các nhân sự có thâm niên hoặc các nhân sự đang giữ các vị trí cấp trung và cấp cao. Đối với các nhân sự là thực tập sinh và sinh viên mới ra trường, tỷ lệ cắt giảm các vị trí này là 40,5%. Đối với các nhân viên có ít kinh nghiệm, tỷ lệ này lên đến 42,3%.

Về những phòng, ban mà doanh nghiệp sẽ cắt giảm, kết quả khảo sát cho thấy hành chính-thư ký là một trong những phòng ban mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn đầu tiên và chiếm 12,3% ý kiến của doanh nghiệp, tiếp theo là phòng kinh doanh/bán hàng chiếm 8,4% và phòng chăm sóc Khách hàng chiếm 4,7%.

Du lịch cắt giảm 80% lương

Đến nay, do đã có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đối mặt với đại dịch, nhiều doanh nghiệp lựa chọn biện pháp tối ưu hóa chi phí trong việc quản trị nhân sự. Theo đó, cắt giảm lương và phúc lợi nhằm giảm chi phí cho nguồn nhân lực hàng tháng được doanh nghiệp lựa chọn nhằm hạn chế cắt giảm nhân sự.

Ở mức cắt giảm lương và phúc lợi cao nhất lên tới 80%, có khoảng 3,7% doanh nghiệp, chủ yếu thuộc các ngành nhà hàng/khách sạn/du lịch; giáo dục/đào tạo. Có 9,9% doanh nghiệp cắt giảm 50-75% lương và phúc lợi, đây là những doanh nghiệp ngành giáo dục/đào tạo.

37,9% doanh nghiệp thực hiện cắt giảm 25-50% lương và phúc lợi, tập trung vào các ngành bất động sản/cho thuê ngắn hạn, dài hạn; xây dựng/kiến trúc và gia công/chế biến/sản xuất; 29,2% doanh nghiệp đã cắt giảm 15%-20% lương và phúc lợi trong thời gian khó khăn. Những doanh nghiệp này thuộc ngành nhập khẩu/xuất khẩu; thương mại/bán lẻ/bán sỉ; dịch vụ quảng cáo/tiếp thị trực tuyến/truyền thông

Có 19,3% doanh nghiệp cắt giảm ở mức thấp nhất là 5-10% lương và phúc lợi. Đây là những doanh nghiệp có quy mô hơn 1.000 người lao động đến từ ngành điện tử /điện tử viễn thông; tài chính/ngân hàng/bảo hiểm.

Tin mới lên