Tài chính tiêu dùng

Gần 80% thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ trong tay 5 'ông lớn'

(VNF) - Năm 2017, đơn vị dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 20,6%). Vị trí thứ hai thuộc về Prudential (ước đạt 18,34%); tiếp đến là Dai-ichi (ước đạt 16,11%), Manulife (ước đạt 13,74%), AIA (ước đạt 10,5%)...

Gần 80% thị phần khai thác mới bảo hiểm nhân thọ trong tay 5 'ông lớn'

Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2017 có Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 20,6%).

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) cho thấy năm 2017, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 66.235 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2016; doanh thu khai thác mới ước đạt 22.558 tỷ đồng, tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Về doanh thu phí khai thác mới, năm 2017, doanh thu phí khai thác mới ước đạt 22.558 tỷ đồng (bao gồm cả sản phẩm chính và bổ trợ), tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu khai thác mới các sản phẩm bảo hiểm chính là 20.205 tỷ đồng, nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn là bảo hiểm liên kết đầu tư với doanh thu phí khai thác mới ước đạt 11.289 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 56%) và bảo hiểm hỗn hợp với doanh thu phí khai thác mới ước đạt 7.835 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 39%).

Về thị phần doanh thu khai thác mới, đơn vị dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 20,6%), vị trí thứ hai thuộc về Prudential (ước đạt 18,34%), tiếp đến là Dai-ichi (ước đạt 16,11%), Manulife (ước đạt 13,74%), AIA (ước đạt 10,5%)...

Báo cáo cũng nêu rõ, các doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình quân khai thác mới cao trong năm gồm có: Prudential (ước khoảng 17,07 triệu/hợp đồng), Aviva (ước khoảng 16,14 triệu/hợp đồng), Sunlife (ước khoảng 15,15 triệu/hợp đồng), AIA (ước khoảng 15,13 triệu/hợp đồng), FWD (ước khoảng 14,96 triệu/hợp đồng), Manulife (ước khoảng 14,46 triệu/hợp đồng), BIDV Met Life (ước khoảng 14,2 triệu/hợp đồng), Chubb Life (ước khoảng 13,7 triệu/hợp đồng)...

Tin mới lên