Tài chính tiêu dùng

Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2017 ước đạt 40.561 tỷ đồng

(VNF) - Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 tiếp tục tăng trưởng với tổng doanh thu ước đạt gần 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% (so với năm 2016).

Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2017 ước đạt 40.561 tỷ đồng

Bảo Việt cho biết năm 2017, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu với doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt trên 8.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 73.585 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 38.841 tỷ đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 14.951 tỷ đồng…

Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cho thấy kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết năm 2017, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch với doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng vượt mức tăng trưởng bình quân của thị trường.

Đại diện Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cũng cho biết, năm 2017 tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC ước đạt 1.825 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng trưởng 12%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 179 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 5 công ty bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Đại diện Tổng công ty bảo hiểm hàng không (VNI) cũng cho biết năm 2017, VNI đã đạt kết quả kinh doanh khả quan với quy mô tổng tài sản trên 1.500 tỷ đồng, vốn điều lệ 800 tỷ đồng; doanh thu năm 2017 ước đạt 744 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Sau 2 năm (2016 – 2017), VNI đã tăng 5 bậc về xếp hạng thị phần và là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ...

Năm 2018 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đặt mục tiêu doanh thu gần 44.700 tỷ đồng; tổng tài sản ước đạt 77.318 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 40.097 tỷ đồng; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 23.412 tỷ đồng...

Tin mới lên