Tài chính

5 'ông lớn' bảo hiểm phi nhân thọ đạt tổng doanh thu hơn 21.770 tỷ đồng

Báo cáo số liệu tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm (BH) năm 2017 mới đây cho thấy, kết thúc năm 2016, thị trường BH phi nhân thọ tăng trưởng 16%, đạt doanh thu 36.652 tỷ đồng; tỷ lệ bồi thường giảm… Năm 2017, thị trường đặt mục tiêu tổng doanh thu phí BH gốc đạt 40.087 tỷ đồng.

5 'ông lớn' bảo hiểm phi nhân thọ đạt tổng doanh thu hơn 21.770 tỷ đồng

Bảo hiểm Bảo Việt đã dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ với doanh thu phí BH gốc đạt 6.565 tỷ đồng.

Bảo Minh "vụt sáng" với mức tăng lợi nhuận sau thuế tới 56%

Theo báo cáo của Cục Quản lý, giám sát BH (QLBH), tổng doanh thu phí BH gốc năm 2016 của thị trường BH phi nhân thọ đạt 36.652 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí BH giữ lại của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đạt 26.957 tỷ đồng, bằng 73,5% tổng doanh thu phí BH gốc, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền thực bồi thường BH gốc của các DNBH phi nhân thọ là 13.137 tỷ đồng (chưa tính dự phòng bồi thường), chiếm tỷ lệ 36% thấp hơn tỷ lệ bồi thường năm 2015 (44%). Có 19/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường.

Thị trường cũng ghi nhận nỗ lực của các DNBH trong việc hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thay vì cạnh tranh không lành mạnh, theo đó, một số doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển bền vững đã chứng minh được vị thế, bản lĩnh của mình. 

Cụ thể, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Bảo hiểm Bảo Việt đã dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ với doanh thu phí BH gốc đạt 6.565 tỷ đồng, vị trí thứ hai thuộc về PVI với doanh thu 6.527 tỷ đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về Bảo Minh với tổng doanh thu đạt 3.102 tỷ đồng. Tiếp đến là Bảo hiểm PTI với doanh thu BH gốc đạt hơn 3.096 tỷ đồng; vị trí thứ 5 thuộc về PJICO với doanh thu 2.484 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu với 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; Bảo Minh đứng thứ 2 với 182,4 tỷ đồng, BIC đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng, PTI đứng thứ 4 với 104 tỷ đồng; PJICO về thứ 5 với 102 tỷ đồng... Trong năm 2016, điểm sáng về lợi nhuận sau thuế chính là Bảo Minh với mức tăng mạnh 56% so với cùng kỳ (năm 2015 đạt 117 tỷ đồng).

 
 Ảnh T.L minh họa

Kết quả trên là nhờ nỗ lực của các DNBH trong việc đẩy mạnh phát triển mạng lưới hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm BH, nâng cao năng lực quản trị đồng thời siết lại các nghiệp vụ rủi ro cao, tập trung kinh doanh hiệu quả và có lãi từ hoạt động lõi là kinh doanh BH, hướng đến phát triển bền vững.

Cũng theo Cục QLBH, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường vẫn còn một số tồn tại như: Giảm phí BH, mở rộng điều khoản BH, tăng chi phí hoạt động kinh doanh…, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán của DNBH; hệ thống công nghệ thông tin của một số DNBH chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và quản trị doanh nghiệp.

Số lượng sản phẩm BH tuy nhiều song chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng; nhiều sản phẩm BH được thiết kế trọn gói, hạn chế quyền lựa chọn của bên mua BH; công tác tư vấn, giải thích cho khách hàng về điều kiện, điều khoản trước khi cấp đơn BH chưa được chú trọng dẫn đến khiếu nại và tranh chấp giữa DNBH và khách hàng…

Tăng cường công tác quản lý, giám sát DNBH

Năm 2017, thị trường BH phi nhân thọ đặt mục tiêu tổng tài sản của các DNBH là 73.507 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2016. Tổng doanh thu phí BH gốc dự kiến là 40.087 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2016.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ quan quản lý BH cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển một số sản phẩm BH mới; tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh BH theo hướng kết hợp giữa giám sát từ xa và tăng cường trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định.

Cục QLBH cũng cho biết, trong năm 2017 sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra DNBH, theo đó sẽ kiểm tra chuyên đề 4 DNBH và thanh tra tại 6 DNBH, tái bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các DNBH để đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức người tham gia BH.

Về phía DNBH, cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp sớm nghiên cứu phát triển các sản phẩm BH mới mang tính đột phá, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm BH mang tính an sinh, xã hội cao, có phạm vi và tác động lớn tới đời sống kinh tế - xã hội; nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các kênh phân phối.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính, quản trị kinh doanh, tăng cường kỷ luật và hiệu quả quản lý tài sản, quản lý chi tiêu tài chính; rà soát các danh mục đầu tư, đảm bảo hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả..., nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tin mới lên