Tài chính

Gelex dự kiến tăng vốn lên 7.811 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021

(VNF) - HĐQT Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa phê duyệt nội dung và chương trình họp ĐHCĐ bất thường năm 2020 diễn ra vào ngày 29/12 tới đây.

Gelex dự kiến tăng vốn lên 7.811 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021

Gelex dự kiến tăng vốn lên 7.811 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021

Theo đó, HĐQT Gelex trình ĐHCĐ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ cho công ty.

Gelex dự kiến chào bán hơn 292 triệu cổ phiếu (sau khi bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ) theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:6, tương đương 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và 10 quyền mua được mua 6 cổ phiếu mới.

Theo phương án, toàn bộ số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Gelex có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo quy định của pháp luật.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của GEX trên thị trường chứng khoán khoảng 42% và thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2020 (15.515 đồng/cổ phiếu) là 22,7%. Nếu phương án được thông qua, vốn điều lệ của Gelex sau chào bán sẽ tăng từ 4.882 tỷ đồng lên hơn 7.811 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là quý I, quý II/2020.

Vốn điều lệ của Gelex thay đổi từ năm 2014 đến nay

Phía Gelex cho biết số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 3.515 tỷ đồng. Trong đó, 1.800 tỷ đồng dành để thực hiện các dự án nhà máy điện gió thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex. 500 tỷ đồng dùng để triển khai dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27 – 29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hơn 1.200 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vào vốn kinh doanh cho Gelex và Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex.

Ngoài ra, HĐQT Gelex cũng trình ĐHCĐ mức thù lao điều chỉnh cho HĐQT năm 2020. Cụ thể, mức thù lao HĐQT dự kiến điều chỉnh tăng từ 4,26 tỷ đồng lên 5,41 tỷ đồng vì 2 lý do là tách bạch chức danh chủ tịch và tổng giám đốc và khối lượng công việc của thành viên HĐQT phát sinh tăng theo kế hoạch kinh doanh của Gelex.  

Được biết, trong tháng 11 vừa qua, Gelex đã phát hành 12 triệu cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, 7 lãnh đạo của Gelex đã đăng ký mua 7,05 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 58,8% tổng lượng phát hành.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT và ông Nguyễn Hoa Cương, chủ tịch HĐQT đều đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. 4 thành viên khác của HĐQT đều đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Kế toán trưởng của Gelex đăng ký mua 50.000 cổ phiếu.

Tin mới lên