Diễn đàn VNF

Giám đốc quốc gia WB: ‘Việt Nam cần thêm một cuộc Đổi mới, gọi là Đổi mới 4.0’

(VNF) - Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cho rằng để trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần có thêm một cuộc Đổi mới nữa. Ông Ousmane Dione gọi đó là cuộc Đổi mới 4.0.

Giám đốc quốc gia WB: ‘Việt Nam cần thêm một cuộc Đổi mới, gọi là Đổi mới 4.0’

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam

Sáng nay (20/3), Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng và WB dã tổ chức hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 – 2045”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Ousmane Dione nhấn mạnh trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông Ousmane Dione lưu ý rằng hành trình trở thành một quốc gia thu nhập cao của Việt Nam mới chỉ bắt đầu và những thành tựu trong quá khứ không phải là điều đảm bảo cho sự thành công trong tương lai.

“Việt Nam cần một nền kinh tế hoạt động ổn định và hiệu quả trong 25 năm tới mới có thể đạt được mục tiêu”, ông nói.

Theo Giám đốc quốc gia WB, Việt Nam hiện đang gặp phải nhiều trở lực lớn trong tăng trưởng: ở trong nước đó là sự gia tăng của dân số, tích lũy không cao, chi phí môi trường lớn; trên thế giới, những chuyển biến của tình hình đang ngày càng bất lợi cho nền kinh tế dựa vào xuất khẩu.

Ông Ousmane Dione cho rằng có 2 yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của Việt Nam. Một là chất lượng, “Việt Nam cần tăng trưởng dựa vào tăng năng suất. Để tăng năng suất, Việt Nam phải cải thiện mọi mặt về chất lượng: từ phân bổ nguồn lực hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng hiệu quả đầu tư vào hạ tầng cho đến đổi mới sáng tạo”.

Hai là cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh. “Một môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ mang lại hiệu quả hơn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng thường thấy. Môi trường kinh doanh thuận lợi còn quan trọng hơn cả việc tăng chi cho nghiên cứu – phát triển (R&D)”, ông Ousmane Dione nhận định.

Giám đốc quốc gia WB nhấn mạnh các thách thức cho phát triển của Việt Nam hiện phức tạp hơn 30 năm trước, vì các vấn đề có tính liên ngành hơn. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần có sự quyết tâm lớn của lãnh đạo, một hệ thống quản trị khoa học, tiên tiến, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành và giữa trung ương với địa phương. Việc tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ cùng với giải quyết các vướng mắc trong cung cấp dịch vụ công sẽ là chìa khóa để xử lí vấn đề.

“Việt Nam cần thêm một cuộc Đổi mới nữa để có thể trở thành một quốc gia hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong kỷ nguyên của công nghệ, tôi gọi đó là cuộc Đổi mới 4.0”, ông Ousmane Dione nói.

Tin mới lên