Tài chính

Gỗ Trường Thành: Báo lãi quý II nhưng vai vẫn còn nặng gánh

(VNF) – Công ty Cổ phần Tập đoàn Kĩ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, trong đó ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 12,6 tỷ đồng. Đây là khoản lãi đầu tiên của TTF sau 4 quý lỗ liên tiếp (từ quý II/2016).

Gỗ Trường Thành: Báo lãi quý II nhưng vai vẫn còn nặng gánh

Gỗ Trường Thành đã thoát lỗ quý thứ 5 liên tiếp

Lãi nhờ miễn giảm lãi vay

Theo báo cáo, trong quý II/2017, doanh thu thuần của TTF đạt 299,9 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kì năm trước. Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm từ 232% xuống 84,8% giúp lợi nhuận gộp quý II/2017 đạt 45,3 tỷ đồng (khả quan hơn rất nhiều so với mức âm 902 tỷ đồng của cùng kì 2016).

Doanh thu tài chính trong quý giảm mạnh (chỉ đạt 2,8 tỷ - giảm 88%) nhưng chi phí tài chính vẫn duy trì ở mức cao (71,5 tỷ đồng) nên dù có giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm 61 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ có khoản thu nhập khác lên đến 88 tỷ đồng nên kết thúc quý II/2017, TTF đã ghi nhận được khoản lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng – khoản lợi nhuận đầu tiên sau 4 quý lỗ liên tiếp (từ quý II/2016).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản thu nhập khác này của TTF là thu nhập do được miễn lãi vay. Như vậy, về bản chất, lợi nhuận trong quý của Công ty không đến từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của TTF đạt 512 tỷ đồng, giảm 42%; lợi nhuận gộp đạt 103 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí tài chính vẫn ở mức cao (119 tỷ đồng) nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 76 tỷ đồng. Dù vậy, kết thúc 6 tháng, TTF chỉ còn lỗ 3,8 tỷ đồng – khả quan hơn so với mức lỗ hơn 1.085 tỷ đồng của cùng kì 2016.

Ánh sáng yếu ớt cuối đường hầm

Kết quả kinh doanh quý II/2017 có thể xem là một thứ ánh sáng cuối đường hầm đối với TTF. Tuy nhiên, ánh sáng này vẫn hết sức yếu ớt bởi sức khỏe của TTF vẫn đang còn "dặt dẹo".

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2017, TTF có 3.699 tỷ đồng tổng tài sản, trong đó, hàng tồn kho và các khoản phải thu đã chiếm đến 73,8%.

Tài sản ngắn hạn của TTF đến hết quý II/2017 là 2.841 tỷ đồng. So với đầu kì, con số này đã tăng thêm 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, lượng tiền và tương đương tiền của TTF lại sụt giảm khá mạnh (giảm 54,6%) chỉ còn 50,6 tỷ đồng.

Tiền cạn, các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng lên, đạt 1.041 tỷ đồng (tăng 38%). Đóng góp phần lớn cho sự tăng này là sự xuất hiện của 349,8 tỷ đồng khoản "phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng". Bên cạnh đó là 112 tỷ đồng khoản "phải thu về cho vay ngắn hạn" – là các khoản mà TTF cho Công ty TNHH Xây dựng Đồng Long và Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng DLC vay với số tiền lần lượt là 17 và 89 tỷ đồng.

Ngoài ra, TTF còn khoản nợ xấu lên tới 198 tỷ đồng, khiến Công ty phải trích lập dự phòng 187 tỷ đồng.

Hàng tồn kho vẫn duy trì "phong độ" ở mức cao, đạt 1.692 tỷ đồng (bằng 45,7% tổng tài sản). Chiếm đa số là nguyên vật liệu (1.010 tỷ đồng) và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (544 tỷ đồng).

Hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm 73,8% tổng tài sản của TTF

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TFF là 3.568 tỷ đồng (gấp 27 lần vốn chủ sở hữu), riêng nợ vay là 2.645 tỷ đồng (gấp 20 lần vốn chủ sở hữu).

Nợ ngắn hạn trong kì đã có mức giảm đáng kể từ 3.423 tỷ đồng xuống còn 1.948 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm nợ vay (từ 2.637 tỷ đồng xuống còn 1.053 tỷ đồng). Các chủ nợ ngắn hạn lớn nhất của TTF hiện là Ngân hàng Việt Á Bình Dương (526 tỷ đồng), Ngân hàng Đông Á (124 tỷ đồng), Ngân hàng Việt Á CN BMT (103 tỷ đồng) vv…

Tuy nhiên khi nợ ngắn hạn giảm thì nợ dài hạn lại tăng vọt lên (từ 29 tỷ đồng lên 1.620 tỷ đồng) - chủ yếu là do tăng nợ vay (đạt 1.592 tỷ đồng). Khoản nợ vay này được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát và Vingroup tài trợ, lần lượt là 1.032 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thuyết minh báo cáo tài chính cho biết TTF còn cam kết không hủy ngang về việc bảo lãnh cho tất cả khoản vay của DLC tại Ngân hàng Việt Á với giá trị tối đa 420 tỷ đồng (dẫn theo Biên bản họp HĐQT ngày 17/8/2015).

Từ tháng 8 năm ngoái, Việt Á Bank đã yêu cầu TTF giải quyết khoản vay quá hạn của DLC với tổng số tiền gốc và lãi quá hạn lần lượt là 87,9 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017, kiểm toán cho biết TTF và Viet A Bank vẫn đang trong quá trình đàm phán các vấn đề liên quan đến khoản lãi quá hạn đã đề cập này.

Được biết, trong năm 2017, TTF đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.267 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35,4 tỷ đồng. Ban lãnh đạo TTF cũng hạ quyết tâm thoát hoàn toàn các khoản nợ ngân hàng từ ngày 1/10. Nguồn tiền trả ngân hàng là nguồn bán các khoản đầu tư ngoài ngành và phát hành thêm vốn.

Tin mới lên