Tài chính

Gỗ Trường Thành thấp thỏm với các khoản phải thu và hàng tồn

Giá trị các khoản phải thu khó đòi của Gỗ Trường Thành đang cao hơn cả giá trị còn lại của các khoản phải thu. Ngoài ra, số liệu hàng tồn kho cũng chứa đựng nhiều rủi ro.

Gỗ Trường Thành thấp thỏm với các khoản phải thu và hàng tồn

Gỗ Trường Thành thấp thỏm với các khoản phải thu và hàng tồn.

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF, sàn HoSE) trong quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020 đã phát lộ những tín hiệu tích cực hơn, khi đã có lợi nhuận dương, so với việc chìm sâu thua lỗ trong cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý III/2020 của Công ty đạt 247,7 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 806,9 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 đạt hơn 9 tỷ đồng, tuy không nhiều, nhưng cũng là thành quả đáng trân trọng so với việc thua lỗ tới gần 177,8 tỷ đồng trong quý III/2019. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2020 đạt 52,2 tỷ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với kết quả lợi nhuận âm 497,6 tỷ đồng trong 9 tháng năm ngoái.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành cho biết, một trong những nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng là do cùng kỳ năm trước, Công ty phải trích lập dự phòng bổ sung giảm giá hàng tồn kho 98,8 tỷ đồng; trong khi đó, năm nay lại được hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho 8,1 tỷ đồng.

Ngoài việc gia tăng lợi nhuận, cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành có thêm thanh khoản do Công ty vừa niêm yết bổ sung gần 96,6 triệu cổ phiếu (số cổ phiếu được phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty CP Sứ Thiên Thanh. Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung nếu tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu lên tới gần 966 tỷ đồng.

Sau tăng thêm số lượng cổ phiếu trên, số lượng cổ phiếu TTF niêm yết trên sàn cũng đã tăng thêm gần gấp 1,5 lần, đạt 311,2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính theo mệnh giá cũng lên tới 3.111,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận tuy đã ghi nhận con số dương cùng với lượng cổ phiếu tăng lên dễ bề hơn cho nhà đầu tư giao dịch, nhưng các con số tài chính của Gỗ Trường Thành vẫn chứa đựng rủi ro.

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Gỗ Trường Thành là các khoản phải thu ngắn hạn. Tại ngày 30/9/2020, Công ty có giá trị phải thu là 354,6 tỷ đồng, nhưng con số dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 406,3 tỷ đồng. Số dư phải thu khó đòi lớn tại thời điểm này chủ yếu do tồn tại từ quá khứ, riêng số dự phòng đầu năm thậm chí đã là 417,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, con số giảm giá hàng tồn kho tuy một phần đã được hoàn nhập, đóng góp vào lợi nhuận quý III, nhưng rủi ro liên quan đến hàng tồn kho hiện vẫn còn khá lớn. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 30/9/2020 là 733,6 tỷ đồng, khá khiêm tốn so với giá trị nguyên giá của những lô hàng này (1.276,2 tỷ đồng). Nguyên nhân chính là do Công ty phải trích lập con số tài chính lên tới 502,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Trong cơ cấu hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành, hàng tồn kho là nguyên vật liệu phải trích lập dự phòng giá trị lớn nhất, lên tới 270,5 tỷ đồng, tiếp đó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (trích lập tới hơn 170 tỷ đồng). Với bối cảnh hiện nay, biến động giá trị hàng tồn kho sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới kết quả kinh doanh của Gỗ Trường Thành thời gian tới.

Tin mới lên