Tài chính

HAGL nói gì về khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng sau khi mất quyền kiểm soát HNG?

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa có văn bản giải trình bổ sung một số vấn đề liên quan tới báo cáo tài chính soát xét bán niên.

HAGL nói gì về khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng sau khi mất quyền kiểm soát HNG?

HAGL nói gì về khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng sau khi mất quyền kiểm soát HNG?

Một nội dung đáng chú ý đó là giải trình của HAGL về giao dịch thanh lý Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) dẫn tới tăng lỗ luỹ kế hơn 1.010 tỷ đồng.

Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù HAGL ghi nhận lãi ròng 18 tỷ đồng, song việc thoái vốn tại HNG đã khiến doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản lỗ lũy kế hơn 1.010 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2021 lên hơn 7.370 tỷ đồng.

Theo HAGL, ngày 8/1, HNG đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường thông qua nghị quyết phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho Thagrico (công ty nông nghiệp của Thaco) để hoán đổi các khoản nợ phải trả, nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn hoạt động của HNG. Ngoài ra, cũng tại ngày này, HĐQT HNG đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đoàn Nguyên Đức khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT HNG, thay thế bầu ông Trần Bá Dương - đại diện Thagrico.

HAGL cho biết, HNG không còn là công ty con của doanh nghiệp kể từ ngày này. Căn cứ vào các quy định hiện hành: "Trường hợp trước đây công ty mẹ đã thoái một phần vốn tại công ty con và đã ghi nhận kết quả từ việc thoái phần vốn đó trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nay thoái thêm một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát thì công ty mẹ phải kết chuyển phần lãi, lỗ đã ghi nhận trước đây trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất" (theo Mục e Điểm 3 Điều 50 của Thông tư 202/2014/TT-BTC).

Ban giám đốc HAGL đã tiến hành rà soát lại các nghiệp vụ thoái vốn liên quan đến HNG từ các năm trước đã ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để kết chuyển sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tại thời điểm mất quyền kiểm soát. Vì lý do đó, lỗ luỹ kế của HAGL tăng thêm hơn 1.010 tỷ đồng theo như báo cáo tài chính soát xét đã công bố.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông qua quyết định duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG. Nguyên nhân, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là âm 7.372 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL là gần 7.066 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày 30/6/2021, doanh nghiệp cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Tháng 8/2019 đánh dấu mốc HAGL nắm dưới 50% vốn của HNG sau đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Tuy nhiên khi đó HNG vẫn là công ty con và vẫn tiếp tục được hợp nhất vào báo cáo tài chính của công ty mẹ HAGL.

Dù tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại HNG của HAGL đã giảm còn 49,24% nhưng thời điểm đó, HAGL vẫn nắm quyền kiểm soát đối với HNG do ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HNG và số lượng thành viên trong HĐQT của HNG đại diện cho HAGL vẫn chiếm đa số (4 trên tổng số 7 thành viên).

Kể từ khi quyền kiểm soát HNG về tay Thaco của ông Trần Bá Dương, HAGL đã liên tục có các đợt thoái vốn, với lượng cổ phiếu HNG bán ra lên đến gần 270 triệu đơn vị, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,29% xuống còn 16,07%.

Tin mới lên